داروینیسم

قانون تنازع بقاء داروین يک نوع طرز تفكر استعمارى است براى توجيه جنگ هاى خونين و نفرت انگيز حكومت هاى زورگو

پشت پرده اهانت سلمان رشدی به مقدسات اسلام

مسألۀ توهین سلمان رشدى‏ به اسلام، فراتر از تأليف يك كتاب ضد اسلامى است