پشت پرده اهانت سلمان رشدی به مقدسات اسلام

مسأله ی توهین سلمان رشدى‏ به اسلام، فراتر از تأليف يک كتاب ضد اسلامى است

نقش پیام های امام خمینی رحمه الله در پیروزی انقلاب اسلامی

گاه یک یا چند قطره مرکب عالم جمله اى بر روى کاغذى شده و دست استعمارى را کوتاه می کند و او را به عقب نشینى وامی دارد

داروینیسم

قانون تنازع بقاء داروین يک نوع طرز تفكر استعمارى است براى توجيه جنگ هاى خونين و نفرت انگيز حكومت هاى زورگو