انتشار هفتاد و هشتمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند هفتاد و هشتمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (تیر 1401) منتشر شد

«تهدید زدایی» در سیرۀ امام مجتبی علیه السلام از منظر معظم له

اشدا علي الكفار؛ راهبرد حیاتی در تهدید زدایی/ امام مجتبی علیه السلام و مقابله با جنگ نرم معاویه/ شهادت طلبی؛ رمز موفقیت در برابر تهدیدات دشمن/ هنر امام مجتبی علیه السلام در مدیریت رفتار با دشمن و تبدیل تهدیدها به فرصت ها

آثار و کارکردهای حماسۀ حسینی از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

معنی حماسه/ عاشورا؛ حماسه بزرگ تاريخ / حماسه حسینی؛ امید بخش و حرکت آفرین/ حماسه حسینی؛ الهام بخش جنبش ;های اجتماعی/ پویایی فرهنگی؛ مرهون حماسه حسینی/ پیام حماسه حسینی همان پیام مقاومت است

بازخوانی حقیقت حماسۀ 9دی از منظر معظم له

کالبد شناسی مفهوم فتنه/ فتنه و آشوب و خون ریزی مجوی/ حماسه ۹ دی ؛ پتک جمهوریت بر دیکتاتوری اشرافیت/ حماسه 9 دي، روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت/ حماسه 9 دی؛ تجلی پیوند عمیق امت و امامت/ حماسۀ 9دی؛ فتح الفتوح ملت در جنگ نرم/ حماسۀ9دی؛ کوری چشم فتنه گران ؛ رسوایی طراحان انقلاب مخملی/ حماسه 9 دی؛ روح تازه در کالبد نظام و انقلاب اسلامی

پیامدهای «شایعه پراکنی» در جامعۀ اسلامی از منظر معظم له

شایعات؛ شاه کلید آفات زبانی/ شایعه پراکنی؛ عامل اصلی هتک آبروی مومن/ ایجاد بدبینی در جامعۀ اسلامی در سایۀ شایعه پراکنی/ تضعیف و تزلزل اعتماد عمومی/ شایعات ؛ابزار جنگ نرم دشمنان در دین ستیزی/ شایعات و تهدید امنیت اجتماعی/ فاصله بین حق و باطل/ راهکار مقابله با شایعات