واکاوی مباني فقهي حکم تحريم تنباکو از منظر معظم له

عصر ورود فقه سیاسی شیعه به عرصه هاى اجتماعى / فرمان تحريم تنباكو؛ حكم يا فتوا؟/ قاعده حرمت مقدمه حرام/ قاعده فقهی نفی سلطه کافر بر مسلمان/ قاعده أهم و مهم/ ارتباط معنوی با امام زمان(عج)؛ راز همراهی مردم با حکم تحریم تنباکو

پیام معظم له به همايش مقابله با جریان های افراطی و خشونت گرا

همه ما اعم از شیعه و اهل سنت و سایر مذاهب دیگر و در یک کلمه همه مردم جهان در این امر مشترک هستیم که امنیت جامعه بشری از مهم ترین خواسته هاست و تا امنیت نباشد هیچ برنامه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و مذهبی پیاده نمی شود.

نشانه ها و کارکردهای پویایی مسجد از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

کارکردهای مسجد در صدر اسلام/ تعلیم و تربیت؛ مهمترین کارکرد مسجد/ مسجد بر پایه تقوا؛معیار انتخاب مسجد واقعی و اجتناب از مسجد ضرار/ نقش راهبردی مسجد در پیشگیری از انحرافات اجتماعی/ راهبردها و راهكارهاي جذب جوانان به مسجد/ کارکرد شناسی مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران/ حضور کودکان در مسجد؛ جذابیت آفرینی با طعم آشنایی با تعالیم اسلامی