جواب سلام در فضای مجازی

آیا پاسخ به سلام در فضای فضازی لازم است ؟ آیا شرطی و مسئله ای دارد ؟ با توجه به اینکه گروه های اجتماعی بیش از تعداد زیادی سلام کرده اند ؟

سلام دادن به امام حسین علیه السلام قبل از تکبیره الاحرام نماز

آیا جایز است که بعد از اقامه و قبل از تکبیر سلام به اباعبدالله بدهیم؟

سلام کردن به فاسق

آیا سلام کردن به افراد فاسق هم مثل بقیه مردم مستحب است؟

سلام به امامزاده از راه دور

آیا میشود از راه دور مثلا (السلام علیک یا0000) به امام زاده ها سلام داد؟

نوشتن حرف س به جای سلام

استفاده حرف س به جای سلام در پیامک چه حکمی دارد؟

سلام دادن به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

آیا سلام دادن به زن پیامبر(ص) به حضرت ام سلمه و عایشه جایز است یا اشکال دارد؟

جواب سلام در فضای مجازی

آیا پاسخ به سلام در فضای فضازی لازم است ؟ آیا شرطی و مسئله ای دارد ؟ با توجه به اینکه گروه های اجتماعی بیش از تعداد زیادی سلام کرده اند ؟

ترجیح زیارت عاشورای معروفه با یک لعن و سلام بر غیر معروفه

کسی که خواندن زیارت عاشورای معروفه با صد لعن و صد سلام برایش دشوار است و بخواهد از فیض زیارت عاشورا محروم نباشد، آیا بهتر است زیارت عاشورای غیر معروفه را بخواند یا زیارت معروفه با یک لعن و سلام؟

جواب سلام دختران با وجود مفسده

آیا جواب سلام دادن به دختران جوان اگر خطر آبرویی داشته باشد، واجب است؟

حکم خواندن سلام اوّل در تشهد رکعت دوّم

سلام اوّل كه جزء استحبابي تشهد است و در عروه آمده است را ميشود درتشهد ركعت دوم خواند؟

جواب سلام از روی تمسخر در نماز

اگر کسی به نمازگزار سلام تمسخرآمیز یا سلام غلط دهد،در این حال که جواب سلام واجب نیست،اگر نمازگزار جواب سلام او را بدهد،نمازش چه حکمی دارد؟

سلام کردن هنگام خطبه های نماز جمعه

سلام کردن وقتی که امام جمعه خطبه میخواند مکروه است؟

حکم سلام کردن به حیوانات

سلام کردن به حیوانات چه حکمی دارد؟

استفاده از لفظ درود به جای سلام

آیا کلمه درود هم بجای سلام کفایت می کند؟ اگر کسی گفت درود بر شما جواب دادن به او واجب است؟ اگر واجب است نحوه جواب او باید به لفظ عربی و سلام باشد؟ اگر در نماز به این لفظ سلام کردند وظیفه چیست؟

حکم سلام کردن به خدا

آیا سلام کردن به خداوند جایز است؟

حکم (سلام علیکم بما صبرتم و نعم عقب الدار)

آیا در سلام کردن میشود بگوییم سلام علیکم بما صبرتم و نعم عقب الدار؟

پاسخ سلام مکبّر که در پایان نماز و السلام علیکم می گوید

چنانچه مکبّر درآخرنماز والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بگوید، لازم است پاسخ او داده شود؟

پاسخ سلام آخر سخنرانی(والسلام علیکم)

کسی که آخر سخنرانیش والسلام علیکم میگوید جوابش واجب است؟

حکم جواب سلام میهمان ناخوانده

درکتاب حلیة المتقین درباب سلام کردن نوشته شده کسی که میخواهد وارد خانه ای شود تا سه مرتبه سلام کند اگرجواب نشنید برود و جواب این سلام واجب نیست، نظرشماچیست؟جواب این سلام واجب نیست؟

سلام کردن به کسی که مشغول مطالعه کردن یا مسواک زدن است

آیا سلام کردن به کسی که مشغول به مطالعه، مسواک و... است مکروه می باشد؟

سلام کردن به افرادی که مباحث علمی گوش می دهند

سلام کردن درمکانی مثل مسجد که تمام مردم درحال گوش کردن مباحث علمی هستند،چه حکمی دارد؟

حکم پاسخ دادن به سلام شراب خوار

طبق حدیث حضرت امام رضا (ع)جواب سلام شراب خوار را نباید داد، آیا این مطلب صحیح است؟

«س» بجای سلام در چت و پیامک

استفاده حرف (س) به جای سلام در پیامک چه حکمی دارد؟

فوری بودن پاسخ سلام در نماز

1- جواب سلام در نماز، فوری است؟ 2-اگر کسی به نماز گزار سلام کرد و در پاسخ به سلام تأخیر افتاد، مجاز به جواب دادن است؟

حکم پاسخ دادن به سلام غیر مسلمان در نماز

جواب سلام به فرد غیر مسلمان در حین نماز چیست؟

خواندن سلام نماز به نیت امر خدا به سلام بر پیامبر(صلوات الله علیه)

اگر نمازگزار سلام های آخر نماز رابه قرینه امرخدا به صلوات برنبی ازسوی خدا و ملائکه و سلام بعدی به قصد جواب نبی(ص) و سلام آخر بقصد فرض وجوب جواب سلام ازجانب الله درجواب نبی وموءمنین بگوید : نماز خوانده شده قبول است یا بدعت است ؟

حکم نماز در صورت گفتن بسم الله الرحمن الرحیم قبل از سلام

فردی تصورش این بوده است که قبل از سلام باید بسم الله الرحمن الرحیم گفته شود و این فرد به مدت 12سال این کار را انجام می داده است، نمازهای او چه حکمی دارد؟

حکم خواندن سهوی سلام قبل از تشهد

سلام اگر نماز عصررا خوانديم خواستیم تشهد نماز را بخوانیم اوّل سلام را گفتیم بعد متوجه شدیم و تشهد و بعد سلام را خواندیم آيا نماز صحيح است ؟

حکم پائین آوردن سر هنگام سلام دادن

بعضي از نمازگزاران در سلام آخر نماز سرشان را به نشانه ي سلام پايين مي آورند آيا اين كار صحيح است؟

گذاشتن دست بر سینه یا بلند کردن آن هنگام سلام به امام حسین علیه السلام

اخیرا مداحان و بعضی از روحانیون به مخاطبین اعلام میدارند دست های خود را بلند کرده و چند مرتبه ذکر یا حسین - یازهرا - یا صاحب الزمان و یا آنکه دست راست را روی سینه گذارده و بگوئید السلام علیک یا ابا عبدالله . آیا اینگونه حرکات از نظر شرعچه حکمی دارد؟