ترک قربانی و تقصیر توسط نائب

شخصی را از طرف پدر مرحومم به حج فرستادیم حال که برگشته اعمال قربانی و سرتراشیدن را انجام نداده است تکلیف چیست؟

برطرف شدن عذر منوب عنه، در حین یا بعد از انجام اعمال حج توسط نائب

اگر در حین یا بعد از انجام اعمال حج توسط نائب عذر منوب عنه برطرف شود آیا حج از عهده منوب عنه ساقط می شود؟

نیابت از چند نفر

آیا در حج نیابت از چند نفر صحیح است؟

انجام حج در یک سال هم به نیت خود و هم به عنوان نائب

آيا جايز است در يك سال اصالتآ از طرف خودم و نيابتآ از طرف ديگرى حج بجا آورم؟

حرمت ازدواج با هر زنی برای نائبی که طواف نساء انجام نداده

اگر کسی به نیابت از سوی فردی که فوت کرده حجی بجا آورد ولی طواف نساء را انجام ندهد یا فراموش کند آیا فقط نمی تواند با زن متوفی ازدواج کند یا این حرمت در مورد همه زنان وجود دارد؟

شرائط نائب

شرائط نائب در حج چیست؟

فراموش کردن طواف نساء توسط نائب و تکلیف منوب عنه نسبت به محرمات

نایب برای شخص زنده حج بجا می آورد ولی طواف نساء را فراموش می کند آیا منوب عنه نیز باید از محرمات اجتناب کند؟

ساقط کردن نیابت حج بعد از عمره تمتع

آیا بعد از عمره تمتع می توان از نیابت حج منصرف شد؟

شک در نیت نیابت

نايبى پس از ورود به مكّه شك مى‌كند كه آيا هنگام نيّتِ احرام، نيّتِ نيابت كرده يا نه؟ آيا بايد به ميقات برگردد و مجدّدآ به نيّت منوب عنه مُحرم شود، يا حج براى خودش محسوب مى‌شود، و ديگر نمى‌تواند نايب باشد؟

سابقه تشرف برای نائب

آيا «صرورة»، يعنى كسى كه تاكنون به حج مشرّف نشده، مى‌تواند نايب شود؟ و آیا مرد یا زن بودن نائب و منوب عنه تفاوتی دارد؟

نیابت دختر یا همسر

مردى وصيّت كرده براى او حج بجا آورند. آيا دختر، يا همسرش نيز مى‌توانند به نيابت از وى حج بروند؟

عدم لزوم سوال از مرجع تقلید منوب عنه

آيا در مسأله نيابت حج لازم است نايب و منوب عنه از يكديگر سؤال كنند كه مقلّد چه كسى هستند؟

نیابت کسی که قرائت او صحیح نیست

كسى كه قرائت نماز او صحيح نيست، آيا نيابت او براى حج صحيح است؟

اولویت حج نیابتی یا حج نفسی

شخصى طبق وصيّت پدر، كه پول به حساب سازمان حج واريز كرده، به نيابت از وى به مكّه آمده است، در حالى كه خود نيز از نظر مالى مستطيع بوده، ولى نام نويسى نكرده است. وظيفه او چيست؟ حجّ پدر را انجام دهد، يا حجّ خود را بجا آورد؟

وصیت به حج و استطاعت قبل از فرا رسیدن نوبت حج نیابتی

پدری که به فرزند خود وصیت کرده بعد از فوتش برای او حج بجا آورد، اگر فرزند به نیابت از پدر ثبت نام کند اما تا قبل از این که نوبت حج فرا رسد خودش مستطیع شود تکلیف او چیست؟

نیابت کسی که قبلا با وجوه شرعیه حج را انجام داده

شخصى حجّ واجب را بجا آورده، ولى امرار معاش او از وجوه شرعيّه بوده، سپس در حالى كه استطاعت قطعى از غير وجوه شرعيه پيدا كرده، به نيابت از ديگرى حج بجا آورده است. آيا حجّ نيابتى او صحيح است، يا بايد پس از انجام حجّ واجب خودش، حجّ نيابتى را تكرار كند؟

تعارض حجی که میت وصیت کرده با استطاعت

مرحوم پدرم وصيّت كرده كه پسر بزرگش به نيابت از او به مكّه برود. من كه پسر بزرگ او هستم به وسيله ارث مستطيع شده‌ام، امّا تا كنون نتوانسته‌ام سهم خود را به پول تبديل كنم. آيا با اين حال مى‌توانم به نيابت از پدر حج بجا آورم؟

خدمه شدن بعد از قرار داد نیابت

اگر شخصى قرار داد نيابت حج را ببندد، بعد به او پيشنهاد شود كه به عنوان خدمه به حج مشرّف شود، حج را براى چه كسى بايد انجام دهد؟ براى خودش، يا به عنوان نيابت؟

اجیر شدن برای حج و استطاعت مالی پیدا کردن

اگر کسی برای حج نائب شده باشد و در همان سال استطاعت مالی پیدا کند تکلیف او چیست؟

لزوم اطمینان به انجام عمل توسط نائب

آیا به صرف اجیر گرفتن، حج از ذمه منوب عنه ساقط می شود یا باید اطمینان حاصل شود که اجیر عمل را انجام داده است؟

نائب شدن مجنون ادواری در حج

آيا همان گونه كه جنون دائم مانع نيابت در حجّ است، جنون ادوارى (جنون گاهگاهى) نيز مانع است؟ يعنى حتّى در زمان عقل نيز نمى‌تواند نيابت كند؟

فوت کردن نائب قبل از اتمام اعمال

اگر نائب قبل از اتمام اعمال حج فوت کند آیا ذمه منوب عنه ادا می شود و حج از او ساقط می گردد؟

حج میقاتی و بلدی

منظور از حج میقاتی و حج بلدی چیست و نائب در چه صورتی می تواند حج بلدی انجام دهد؟

اجیر گرفتن برای شخص زنده بدون اطلاع او

فرزندى اختيار تمام اموال پدرش را دارد، و پدرش نمى‌تواند حج بجا آورد. فرزند بدون اطّلاع پدر، شخصى را براى وى اجير كرده وخودش نيز براى انجام حجّ خويش مشرّف شده است. آيا حجّ اجير از سوى پدر صحيح است؟ اگر در مدينه قصد كند كه همه مخارج اجير را از مال خودش محاسبه كند، آيا اشكال برطرف مى‌شود؟

نیابت از فرد مجنونی که حج بر او مستقر شده

شخصى پس از تشرّف به مدينه منوّره بر اثر حوادثى ديوانه مى‌شود. با توجّه به اين كه حج سابقآ بر او مستقر شده، آيا مى‌توان براى او نايب گرفت؟ اگر نيابت جايز نباشد، تبرّع حج از سوى او چه حكمى دارد؟

نیابت از بچه و دیوانه

نیابت از بچّه، یا دیوانه اى که حج بر او مستقر نشده، چه حکمى دارد؟

نیابت شخصی که احتمال می دهد حج اش به حج افراد تبدیل شود

كسى كه احتمال مى‌دهد نتواند اعمال حج را به نحو عادى انجام دهد، و ممكن است حجّ تمتّع را مبدّل به حجّ افراد كند، آيا مى‌تواند از حجّ واجب نيابت كند؟

نائب شدن خدمه

اگر كسى به عنوان خدمه يك بار به حج مشرّف شود و حجّ خويش را بجا آورد، آيا مى‌تواند در سفر دوّم، كه به همين عنوان مشرّف مى‌شود، به نيابت از پدر يا مادر متوفّايش حج بجا آورد؟ در چنين صورتى، آيا حج از عهده كسى كه به نيّت او انجام داده، برداشته مى‌شود؟

لزوم نائب گرفتن به علت عدم امکان مسافرت با هواپیما به خاطر بیماری

اگر شخص به خاطر بیماری نتواند با هواپیما به حج برود، تکلیف چیست؟

فوریت نائب گرفتن برای ناتوان

آیا نائب گرفتن برای ناتوانی که حج بر او مستقر شده، واجب فوری است؟