پوشیدن لباس مشکی در مراسم حضرت زهرا سلام الله علیها

آیا پوشیدن لباس سیاه در ایام شهادت حضرت زهرا با توجه به رعایت مسأله وحدت و کراهت لباس سیاه، جایز است؟

برگزاری نماز بشکل وحدت و دسته جمعی

آیا نماز وحدت بدعت محسوب می شود؟ (به این صورت که یک نفر بلند نماز میخواند و دیگران هم با او نماز را تکرار می کنند و با هم به رکوع و سجده میروند)

تعدد باغداران و وحدت مالک در مساقات

آیا صاحب باغ می تواند با چند نفر قرارداد مساقات ببندد؟