شیعه بودن نائب

آيا شيعه بودن در نايب شرط است؟

اذن پدری که از غلات محسوب می شود

آیا ازدواج موقّت با دختری که خود شیعه بوده اما پدر اهل فرقه ای است که جزیی از غلات محسوب می شوند نیاز به اذن پدر دارد؟

حکم ازدواج با فرقه ی اسماعیلیه

آیا پسر یا دختر شیعه می تواند با فرقه ی اسماعیلیه ازدواج کند؟

حکم ازدواج با مردان اهل سنت

ازدواج زنان و دختران شیعه، با جوانان و مردان اهل سنّت، چه حکمى دارد؟

خواندن عقد زوجین شیعه توسط وهّابی

اگر عالم سنّی وهّابی عقد زوج شیعه را بخواند صحیح است؟

عدم اختلاف شیعه و سنّی در عقد

اختلافی در صیغه عقد شیعیان و اهل سنّت وجود دارد؟

نسبت تأسیس علم اصول به اهل تسنن

آیا این مطلب صحیح است که: « در عصر حضور ائمّه معصومین(علیهم السلام) شیعه به هیچ وجه نیازمند اجتهاد نبوده، لذا هیچ نیازى به علم اصول نداشته است، و بنابراین علم اصول را اهل سنّت بوجود آورده اند و شیعه در عصر غیبت امام زمان ـ عجّل الله تعالى فرج الشریف ـ که به اجتهاد روى آورد، علم اصول را از آنان گرفت، پس اهل سنّت در زمینه علم اصول، هم در تأسیس و هم در تألیف و تدوین پیشتاز بوده اند»؟

حکم لعن شیعه فاجر

لعن شیعه فاجر مانند رضا شاه چه حکمی دارد؟

حکم غیبت کافر و وهابی

اگر پشت سر مسیحی و یهودی و وهابی حرف زده شود صدق غیبت می کند؟

حکم پرداخت فطریه به زلزله زدگان شیعه

آیا زکات فطریه را می توان به زلزله زدگان کشور داد؟

حکم دفن شیعه گناهکار در قبرستان کفّار

اگر در کشورهای خارجی، شیعه ای که به صورت علنی گناه می کند وصیّت به دفن در قبرستان کفار کند وظیفه چه می باشد؟

نسبت تأسیس علم اصول به اهل تسنن

آیا این مطلب صحیح است که: « در عصر حضور ائمّه معصومین(علیهم السلام) شیعه به هیچ وجه نیازمند اجتهاد نبوده، لذا هیچ نیازى به علم اصول نداشته است، و بنابراین علم اصول را اهل سنّت بوجود آورده اند و شیعه در عصر غیبت امام زمان ـ عجّل الله تعالى فرج الشریف ـ که به اجتهاد روى آورد، علم اصول را از آنان گرفت، پس اهل سنّت در زمینه علم اصول، هم در تأسیس و هم در تألیف و تدوین پیشتاز بوده اند»؟

حکم فرقه شیخیه

فرق بین شیعه ها با شیخی ها در چیست؟ وصلت با اعضای این فرقه چه حکمی دارد؟

تغییر مذهب شیعه به سنی

اگر شیعه بخواهد سنی شود جایز است؟

ارتباط با شیعه ای که سنی شده

حکم شیعه ای که سنی می شود چیست؟ ارتباط با آنها چه حکمی دارد؟

کمک مالی برای ساخت مساجد اهل سنت

کمک مالی برای ساخت مساجد اهل سنت درشهرهای سنی نشین بوسیله شیعه ها چه حکمی دارد؟

نماز خواندن در مسجدی که توسط وهابی ها بنا شده

نماز خواندن در مساجدی که وهّابی ها در بعضی از مناطق شیعه نشین برای ضدّیت با شیعه می سازند، چه صورتی دارد؟

امامت شیعه برای نماز مستحبی در حالت تقیه

اگر فرد شیعه امامت جماعت نماز مستحبی مانند نماز تروایح را در منطقه سنی نشین به خاطر تقیه قبول نماید چه حکمی دارد؟

عدم لزوم اعاده نماز جماعتی که به اهل سنت اقتدا کرده

اگر حجّاج شیعه به امام جماعت اهل سنت اقتدا نمایند آیا اعاده ی نماز بر آن ها لازم می باشد؟

صحت عبادات سابق فرد مستبصر

اگر کسی از اهل سنت یا اهل حق و مانند آن به مذهب شیعه گرایش پیدا کند، باید نماز و روزه های گذشته را قضا نماید؟

تبعیت پیرو مذهب شافعی مطابق فتاوای مذهب شیعه

با عنايت به اين كه مذهب شيعه و شافعى از نظر اصولى بسيار به هم نزديكند و علماى عظام شيعه و اهل سنّت نيز بر اين موضوع واقفند، اين جانب كه پيرو مذهب شافعى هستم در بسيارى از موارد از فتاواى حضرت عالى تقليد مى‌نمايم. آيا تقليد اين جانب صحيح است؟

حکم خواندن نماز میّت شیعه توسط اهل سنّت

خواندن نماز میّت شیعیان توسط شخص سنّی چه حکمی دارد؟

خواندن نماز میت شیعه به روش اهل سنت

اگر در نماز ميت شیعه، عمدي به روش اهل سنت با تكتيف نماز خوانده شود چه حكمي دارد؟

طلاق زن شیعه توسط شوهر سنی

اگر مرد سنی همسر شیعه اش را طلاق دهد کافی است و زوجه می تواند با فرد دیگر ازدواج نماید؟

تفاوت سادات شیعه با سنی

سادات شیعه و سنی با هم چه فرقی دارند؟