تقیه در سجده

چنانچه در مکانی نماز خوانده می شود که اهل سنت می باشند و سجده بر مهر برای شخص خطر دارد، می تواند بر غیر مهر سجده نمود؟

نمازهایی که بدون مهر خوانده شده

شخصی که در کشورهای اهل سنت چند سال بدون مهر نماز خوانده و حتی مدتی در ایران هم این کار را تکرار کرده، چه وظیفه ای دارد؟

حکم همکاری با برخی فرقه های اهل تسنن

دانشجوی معماری هستم. جهت گذراندن دوره کارآموزی در جایی کار می کنم که اهالی و مسئولین آن سنی هستند و اولین کار هم بازدید کردن از احداث میدان امام شافعی است. الان همه مسخره می کنند که با او محشور می شوی. علاوه بر این مدرکم را نیز بر این اساس می گیرم. وظیفه ام چیست؟

کمک مالی برای ساخت مساجد اهل سنت

کمک مالی برای ساخت مساجد اهل سنت درشهرهای سنی نشین بوسیله شیعه ها چه حکمی دارد؟

اقتدا به امام جماعت اهل سنت در غیر حالت تقیه

اقتدا کردن فرد شیعه به امام جماعت اهل سنت در غیر حالت تقیه چه حکمی دارد؟

عدم لزوم اعاده نماز جماعتی که به اهل سنت اقتدا کرده

اگر حجّاج شیعه به امام جماعت اهل سنت اقتدا نمایند آیا اعاده ی نماز بر آن ها لازم می باشد؟

اجیر شدن برای نماز میت اهل سنت

آیا می توان برای نماز و روزه اهل سنت اجیر شد؟

پسر بزرگ از اهل سنت باشد

اگر پسر بزرگ میت سنی باشد پسر دیگر میت وظیفه ای نسبت به قضای نماز و روزه های میت دارد؟

قضای نماز پدری که مذهب اهل سنت دارد

چنانچه پدر از اهل سنت باشد لازم است پسر بزرگ قضای نماز او را به جا آورد؟

صحت عبادات سابق فرد مستبصر

اگر کسی از اهل سنت یا اهل حق و مانند آن به مذهب شیعه گرایش پیدا کند، باید نماز و روزه های گذشته را قضا نماید؟

شرکت در نماز جمعه اهل سنت

آیا شرکت در نماز جمعه اهل سنت جایز است؟

تبعیت در وقت فضیلت نماز از اهل سنت

تبعیت از اهل تسنن در وقت فضیلت نمازهای عصر و عشاء چه حکمی دارد؟

قضای اعمال انجام شده بر طبق مذهب اهل سنت

من در یک خانواده آذری به دنیا آمده ام ولی به علت اینکه خانواده من ملتزم به مسائل دینی نبودند لذا مسائل دینی خود را از اهل سنت یاد گرفتم و مدتی بر همان اساس عمل نمودم بعدا مذهب خودرا شناختم و بر اساس مذهب شیعه عمل می کنم حال اعمالی را که مدتی بر اساس فقه اهل سنت انجام داده ام چگونه است آیا باید قضا بکنم؟

خواندن نماز میت شیعه به روش اهل سنت

اگر در نماز ميت شیعه، عمدي به روش اهل سنت با تكتيف نماز خوانده شود چه حكمي دارد؟

چگونگی تجهیز میّت از اهل سنت

اگر یک فرد سُنّی در میان شیعیان از دنیا برود باید طبق احکام فقهی اهل سنت عمل نمود؟

تهیه گوشت شتر از اهل سنت

آیا تهیه گوشت شتر از اهل سنت مشروط به اینکه مطابق مذهب شیعه، شتر را نحر کنند جایز است؟

اقتدا به امام جماعت اهل سنت در غیر کشور عربستان

حکم اقتدا به امام جماعت اهل سنت در غیر کشور عربستان مثل کشورهای عربی و همچنین نماز خواندن در مساجد آنان با جماعت یا فرادی و سجده بر فرش چیست؟