فاصله شدن اهل سنت در صف جماعت شیعه

اگر در صف اول نماز در بین شیعیان(درایران) چند نفر سنّی نیز کنار هم بایستند(بین شیعیان)آیا اتصال جماعت اشکال پیدا می کند؟

احراز عدالت در امامت جماعت اهل سنت

من از جاکارتکای اندونزی هستم، من در کشوری زندگی می کنم که اکثرا سنی هستند. وقتی ما پشت سر امام سنی نماز می خوانیم آیا شرط عدالت در مورد امام لازم است یا نه؟

اقتدا به اهل سنت در زندان با وجود روحانی شیعه

روحانی هستم دریک بند زندان که اکثر آن سنی هستند مشغول کارفرهنگی ونمازجماعت هستم، برای نشان دادن وحدت آیا می شود در بعضی از روزها به عنوان نماد به یکی ازاهل تسنن اقتداکنم، چون اثر زیادی دارد؟

انجام سجده مستحبی با نماز جماعت اهل سنت

اگر در نماز جماعتی که همراه اهل سنت می خواند در بین نماز آیه ای که سجده مستحب دارد بخوانند و همه به سجده بروند اصل همراهی با آنان و نماز چه حکمی دارد؟

نماز اوّل وقت ظهر جمعه در صورت اقامه نماز جمعه توسط اهل سنت

اگر نماز جمعه در دو فرسخی برگزار شود اما توسط برادران اهل سنت باشد، حکم آن چیست؟

عمل به فقه اهل سنت بدون اعتقاد به آن و ترک نمازهای ابتدای تکلیف

نزدیک به 17 سال است که به تشیع گرویدم و قبل از آن نماز را بر اساس مذهب سنی به جا می آوردم؛ شایان ذکر است که قبل از گرویدن به تشیع سنی مذهب نبودم بلکه دستورات مذهبی که به آن اعتقاد و ایمان داشتم اصلا قایل به وجوب نماز نبود؛ اما چون بنده با اهل سنت زندگی می کردم از کودکی تحت تاثیر آنها قرار گرفتم و خود را جزیی از آنها تلقی می کردم، لذا نماز را به جا می آوردم؛ البته نماز را از آن زمانی که می بایست شروع کنم شروع نکردم آیا باید نمازهایی را که در آن مدت ادا نکرده ام قضا کنم؟

گفتن اذان اهل سنت در گوش نوزدان شیعه

پزشک جراح زنانی داریم که سنی هست درگوش نوزادان که به دنیا می آورد اذان سنی میگوید؛ ازطرف بیمارستان به او تذکر داده شده ولی مؤثر واقع نشده است، آیا من پرسنلی که دراتاق عمل میشنوم وظیفه ایی دارم؟

حکم پذیرش منصب قضاوت توسط اهل سنت

آیا برادران اهل سنت می توانند عهده دار امر قضاوت شوند؟

تبعیت در نماز از اهل سنت در ایام حج

مسائل مبتلا به تبعیت از اهل سنت کدامند؟

طواف نساء اهل سنت

مساله اهل تسنن که طواف نساء ندارند چگونه است ؟

عید قربان اهل سنت

آیا می توان به تقویم اهل سنت اطمینان کرد و بر اساس عید قربان که اعلام می کنند عمل نمود؟

افطار در حج عمره ماه رمضان به وقت محلی

آیا کسانی که در ماه رمضان به مکه می روند، می توانند مانند اهل سنت قبل از زوال حمره افطار کنند و آیا روزه آنها صحیح است؟

نماز خواندن بر اساس اذان اهل سنت

آیا با اذان اهل سنت می توان یقین دخول وقت نمود و نماز خواند؟

عدم موافقت نماز حتی با نظر اهل سنت

تکلیف نماز حاجی شیعه که حتی موافق نظر اهل سنت نباشد مانند سجده بر پشت نمازگزاران صف جلو، چیست؟

تجافی در نماز جماعت اهل سنت

با توجه به این که اگر اهل سنت یک رکعت از امام عقب باشد، تجافی را انجام نمی دهند آیا لازم است شیعیان تجافی را رعایت کنند؟

خواندن نماز قضا با نماز جماعت اهل سنت

آیا با نماز جماعت اهل سنت می توان نماز قضا اقتدا کرد؟

دیر رسیدن به نماز جماعت اهل سنت و ساقط شدن اذان و اقامه

آیا حکم دیر رسیدن به نماز جماعت و ساقط شدن اذان و اقامه در مورد نماز جماعت اهل سنت نیز جاری می شود؟

شرکت در نماز جمعه اهل سنت

آیا شرکت در نماز جمعه اهل سنت کفایت از نماز ظهر می کند؟