حکم پذیرش منصب قضاوت توسط اهل سنت

آیا برادران اهل سنت می توانند عهده دار امر قضاوت شوند؟

تبعیت در نماز از اهل سنت در ایام حج

مسائل مبتلا به تبعیت از اهل سنت کدامند؟

طواف نساء اهل سنت

مساله اهل تسنن که طواف نساء ندارند چگونه است ؟

عید قربان اهل سنت

آیا می توان به تقویم اهل سنت اطمینان کرد و بر اساس عید قربان که اعلام می کنند عمل نمود؟

افطار در حج عمره ماه رمضان به وقت محلی

آیا کسانی که در ماه رمضان به مکه می روند، می توانند مانند اهل سنت قبل از زوال حمره افطار کنند و آیا روزه آنها صحیح است؟

نماز خواندن بر اساس اذان اهل سنت

آیا با اذان اهل سنت می توان یقین دخول وقت نمود و نماز خواند؟

عدم موافقت نماز حتی با نظر اهل سنت

تکلیف نماز حاجی شیعه که حتی موافق نظر اهل سنت نباشد مانند سجده بر پشت نمازگزاران صف جلو، چیست؟

تجافی در نماز جماعت اهل سنت

با توجه به این که اگر اهل سنت یک رکعت از امام عقب باشد، تجافی را انجام نمی دهند آیا لازم است شیعیان تجافی را رعایت کنند؟

حکم ازدواج با زنان اهل سنت

آیا ازدواج مردان شیعه، با زنان اهل سنّت، جایز است؟

معامله با اهل سنت

خرید و فروش و کمک در تجارت به اهل سنت چه حکمی دارد؟

حکم پرداخت کفاره روزه به اهل سنت

پرداخت کفاره روزه به اهل سنت چه حکمی دارد؟

خواندن نماز قضا با نماز جماعت اهل سنت

آیا با نماز جماعت اهل سنت می توان نماز قضا اقتدا کرد؟

دیر رسیدن به نماز جماعت اهل سنت و ساقط شدن اذان و اقامه

آیا حکم دیر رسیدن به نماز جماعت و ساقط شدن اذان و اقامه در مورد نماز جماعت اهل سنت نیز جاری می شود؟

شرکت در نماز جمعه اهل سنت

آیا شرکت در نماز جمعه اهل سنت کفایت از نماز ظهر می کند؟

عدم لزوم اعاده نمازی که با امامت اهل سنت اقامه شده

آیا نمازی که به امامت اهل سنت اقامه شده، لازم است، اعاده گردد؟

رعایت اتصال صفوف در نماز جماعت با اهل سنت

با توجه به این که بعضی اهل سنت اتصال صفوف جماعت را رعایت نمی کنند و با فاصله می ایستند تکلیف چیست؟

شرکت در نماز جماعت اهل سنت

حکم خارج شدن از مسجد الحرام و مسجد النبی هنگام برپایی نماز جماعت چیست؟

تقصیر اهل سنت برای شیعیان

آيا تقصير اهل سنّت براى شيعيان كفايت مى‌كند؟ يعنى اگر در پايان عمره از آنها خواهش كنيم مقدارى از موى ما را كوتاه كنند، اشكالى دارد؟

حکم ازدواج با مردان اهل سنت

ازدواج زنان و دختران شیعه، با جوانان و مردان اهل سنّت، چه حکمى دارد؟

اجرای حکم زنا در صورت وقوع جرم زنا بین افراد فرق مسلمان

اگر مرد یا زن اهل سنت با مرد یا زن اهل شیعه زنا نماید چه حکمی دارد؟سایر فرق مسلمان چه حکمی دارد؟

زمان تشریع تسبیحات اربعه

حکم تسبیحات اربعه چه زمانی صادر شده است و چرا اهل سنت این اذکار را نمی خوانند؟