حج فرصتی طلایی است که تکرار آن بسیار دشوار است

روحانیون نسبت به حجّاج مسئولیت سنگینی دارند و باید بر اعمال و مناسک آنها نظارت داشته باشند

نائب گرفتن در طواف به خاطر عدم تمکن مالی بر اجاره تخت روان

شخص ناتوانى كه به خاطر گرانى نمى‌تواند طواف را به‌وسیله تخت روان و مانند آن انجام دهد، آيا مى‌تواند نايب بگيرد؟