خشونت و فشار در مسأله حجاب کارساز نیست، این مسأله راه‌های فرهنگی دارد

مسأله حجاب در حال حاضر با مسائل سیاسی گره خورده و عده ای می گویند اگر بتوانیم حجاب را حذف کنیم نظام جمهوری اسلامی کم رنگ می شود

انتشار هشتاد و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند هشتاد و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (آذر 1401) منتشر شد

ضرورت و اهمیت کتاب و کتابخوانی از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اهمیت کتاب و کتابخوانی در اسلام / نقش کتاب در زندگی ما / معجزۀ الفبا / کتاب، مهم ترین رسانه برای انتقال پیام / کتاب، غذای روح / کتاب و کتابخوانی، رمز پیشرفت / موبایل جای خالی کتاب را پر می کند؟ /  سرانه مطالعه کشور در شان ایران اسلامی نیست

اهمیت کتاب و کتابخوانی از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اهمیت کتاب و کتابخوانی در قرآن / جایگاه کتاب و مطالعه در روايات اسلامى / ترسیم جایگاه کتاب و کتابخوانی در عصر طلایی تمدن اسلامی / کتاب؛ مهمترین ابزار در انتقال مفاهیم و دانش بشری / رسالت دولت در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه ی اسلامی/ افزایش تعداد کتابخانه های عمومی؛ رسالت کلیدی دولت در ترویج کتابخوانی / اصلاح مطالعه؛ نقشه راه اصلاح فرهنگ جامعه

فضای مجازی و کتابخوانی؛ فرصت یا تهدید

فضای مجازی نمی‌تواند جای کتاب را بگیرد

موشن گرافـی معرفـی سایت مکارم الآثار

تارنمای مکارم الآثار به ارائه آثار مکتوب معظم له که بیش از 300 عنوان است، در محیط مناسب خواندن از طریق رایانه و دستگاه های همراه پرداخته است

انتشار پنجاه و نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند پنجاه و نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (آذر 99) منتشر شد

راهكارهای ترویج فرهنگ مطالعه و كتابخوانی از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اهمیت و ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی / انگیزه سازی؛ عامل کلیدی در ترویج کتابخوانی / «کتاب»، بدون جایگزین؛ تضاد ابزارهای نوین و فضای مجازی با فرهنگ مطالعه / ابزار الکترونیکی برای مطالعات عمیق، خسته‌کننده است / خلاقیت و نیازسنجی؛ مهمترین ضرورت در تألیف کتاب / عوام زدگی؛ عامل بنیادین در تعمیق رکود بازار كتاب و كتابخوانی / ترویج فرهنگ کتابخوانی در پرتو توجه هدفمند به کتاب آرایی / گسترش فرهنگ کتابخوانی در گرو کیفیت گرایی در تولید کتاب / شبیخون به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با سرقت های ادبی / روان نویسی؛ پرهیز از غامض نویسی؛ راهکار کلیدی در توسعۀ کتابخوانی / نقش راهبردی خیرین کتابخانه ساز در بسط و گسترش فرهنگ کتابخوانی / کتابداران, طبیبان روح جامعه /