پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پی شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی کرمان

جنایتکارانی که دستانشان به خون کودکان، زنان و مردان بی گناه آغشته است با این جنایت به دنبال ناامنی در این مرز و بوم اند تا شکست های خود را جبران کنند

بیانیۀ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته در پی وقایع اخیر در فلسطین

عملیات خیره کننده و بی سابقۀ رزمندگان و جوانان فلسطینی، ضربۀ سخت و جبران ناپذیری بر رژیم صهیونیستی وارد کرد و در بُعد نظامی و امنیتی و اطلاعاتی، آبروی این رژیم پوشالی را چنان از بین برد که هرگز اعاده نخواهد شد

تجسس ماموران امنیتی

فقه اطلاعاتی (فقه الأمن) چیست و چه کاربردی دارد؟ به طور کلی، یک مأمور اطلاعاتی بسیج، سپاه یا وزارت اطلاعات باید چه مسائلی را در کار خود در نظر بگیرد؟ آیا معظم له در این باره فتاوا یا کتابی دارند؟