پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پی شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی کرمان

جنایتکارانی که دستانشان به خون کودکان، زنان و مردان بی گناه آغشته است با این جنایت به دنبال ناامنی در این مرز و بوم اند تا شکست های خود را جبران کنند

قصاص بی گناه با اطلاع ولی دم از دروغ بودن شهادت

اگر شخصی در دادگاه شهادت دروغ بدهد که فلانی قاتل است و خود ولی دم هم از دروغ بودن شهادت فرد اگاه باشد و طرف را قصاص کنند و بعدا دروغ بودن شهادت شاهد و اگاهی ولی دم برای قاضی محرز شود قاتل در اینجا کیست ولی دم یا شاهدی که دروغ گفته و اگر بخواهند قصاص کنند کدام را قصاص میکنند؟