میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّ ظلّه العالی مشخص شد

زکات فطره مهمان ‌یک‌شبه

آیا زکات فطره مهمان بر عهده صاحب‌خانه است؟

استفاده میهمان از موقوفه خاص

كسى محصّل مدرسه‏ اى نيست، ولى ميهمان محصّلين است، آیا میتواند از امکانات آن مدرسه که وقف محصلین می باشد استفاده کند؟

حکم زکات فطره در صورت اختلاف‌نظر مرجع تقلید میزبان و میهمان

هرگاه میزبان مقلّد حضرت‌عالی باشد که فطریّه کسى که فقط شب عید را میهمان اوست بر عهده میزبان نمی‌داند و میهمان مقلّد مرجعى باشد که فطریّه چنان شخصى را بر عهده میزبان می‌داند، تکلیف فطریّه میهمان چیست؟ همچنین حکم مسئله در صورت عکس فرض بیان‌شده چه می‌باشد؟

معیار نان‌خور شدن میهمان

حداقل مدّت زمانى که باید شخصى میهمان صاحب‌خانه باشد تا نان‌خور او محسوب شود، چند شبانه‌روز است؟

حکم زکات فطره کسی که قبل از غروب نان‌خور ديگري شود

زکات فطره کسی که قبل از غروب آفتاب نان‌خور دیگری گردد بر عهده کیست؟

زکات فطره مهمان ‌یک‌شبه

آیا زکات فطره مهمان بر عهده صاحب‌خانه است؟

حکم فطریه ی میهمان

پرداخت فطریه ی میهمان به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

حکم روزه‌ی میهمان بدون اجازه صاحب‌خانه

روزه گرفتن میهمان بدون رضایت صاحب‌خانه چه حکمی دارد؟

حکم پذیرایی از میهمان با کفاره پرداختی میهمان به فقیر

اگر کفاره را به شکل طعام به فقیر بدهیم و او از همان غذا برای پذیرایی از خودمان استفاده کند تکلیف چیست؟

دروغ بودن تعارف برای ماندن میهمان با وجود عدم رضایت از ماندن

در میهمانی اگر مطمئن شویم میهمان می‌خواهد برود و بدانیم دیگر حوصله او را نداریم، بااین‌وجود اگر نسبت به ماندنش تعارف کنیم دروغ گفته‌ایم؟

حکم روزه‌ی میهمان بدون اجازه صاحب‌خانه

روزه گرفتن میهمان بدون رضایت صاحب‌خانه چه حکمی دارد؟

حکم جواب سلام میهمان ناخوانده

در کتاب حلیة المتقین در باب سلام کردن نوشته‌شده کسی که می‌خواهد وارد خانه‌ای شود تا سه مرتبه سلام کند اگر جواب نشنید برود و جواب این سلام واجب نیست، نظر شما چیست؟ جواب این سلام واجب نیست؟

پذیرایی از میهمان بدون رضایت شوهر

چنانچه شوهر بگوید من راضی نیستم کسی در منزل من چیزی بخورد، در صورت آمدن میهمان وظیفه‌ی زن در پذیرایی از میهمان چیست؟

حکم پذیرایی از میهمان با کفاره پرداختی میهمان به فقیر

اگر کفاره را به شکل طعام به فقیر بدهیم و او از همان غذا برای پذیرایی از خودمان استفاده کند تکلیف چیست؟

روزه ای که به خاطر ترک غسل از روی خجالت قضا شده

چنانچه فردی در مکانی میهمان باشد و جنب شود، اما به علت خجالت غسل و تیمم نکرده است، آیا باید علاوه ی بر قضا، کفاره نیز بدهد؟

حکم شرم از انجام غسل در روزه

چنانچه میهمان جنب شود، اما به خاطر خجالت نتواند غسل نماید، آیا می‌تواند برای روزه تیمّم نماید تا کفایت از غسل کند؟

اطلاع از نجس بودن غذا در میهمانی

اگر صاحب‌خانه یا میهمان متوجه شود که غذا نجس است باید به دیگران اطلاع دهد؟

تکلیف در جایی که ببینیم شخصی چیز نجسی را استفاده می‌کند یا می‌خورد

اگر ببینیم شخصی چیز نجسی را استفاده می‌کند یا می‌خورد واجب است او را از نجاست آن چیز آگاه کنیم؟