ستادهای مردمی کمک به سیل زدگان در سراسر کشور تشکیل شود

امیدواریم مردم همچون دیگر عرصه ها که در کارهای خیر پیشگام و همراه هستند، در این عرصه نیز ورود جدی داشته باشند و به کمک سیل زدگان بشتابند؛ ما به همه کسانی که در این راه پراهمیت گام برمی دارند از صمیم دل دعا می کنیم

الزامات مدیریت بحران سیل از منظر معظم له

مديريت بحران چيست؟/ مديريت سيل در پيشگيري از خسارات سيل و كاهش آن/ نقش جنگل ها در کنترل حادثه فلاکت بار طبیعی سیل/ لزوم مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه/ آمادگی مدیریت بحران برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از سیل/ فرآیند برنامه ریزی در مدیریت بحران/ مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی و هماهنگی تیم ها/ ضرورت حضور میدانی مدیران در مدیریت بحران/ مدیریت بحران در گرو مقابله با بحران سیل/ نقش مشارکت مردمی در مدیریت بحران/ مسئولیت همگانی در برابر خسارت سیل ؛ مردم مجازند یک سوم وجوهات شرعی را به سیل‌زدگان اختصاص دهند