پیامد های ناکارآمدی و سوء مدیریت اقتصادی از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مسائل عقیدتی و انسانى، از مسائل اقتصادى جدا نمى ‏باشد /  مملکت به کجا می رود؟ /  فقر و فاصلۀ طبقاتی /  نابودی تولید /  افزایش آسیب ‌های اجتماعی /  ردپای بحران‌ های اقتصادی در خودکشی و انتحار اجتماعی /  تحمل مردم حدی دارد!

تأملی در چهارشنبه سوری از منظر معظم له

چهارشنبه سوری چگونه خلق شد؟/ آیا چهارشنبه نحس است؟/ تقلید از نیاکان با چاشنی خرافه گرایی/ چهارشنبه سوری یا چهارشنبه مصیبت؟/ چهارشنبه سوری یا خودکشی؟!/ چهارشنبه آخر سال با نظارت رسانه ها مدیریت شود

مجازات تهیه کننده سم برای خودکشی فرد دیگر

شخص (الف) انسان دروغگوی هست که به شخص (ب) بگوید من حاضرم خودم بکشم به شرطی که تو برایم سم تهیه نمایی؛ شخص (ب) برای اثبات ادعای کذب شخص (الف) این کار انجام بدهد ولی شخص (الف) با علم به سم بودن از آن استفاده کند،آیا شخص (ب) مقصر در مرگ (الف) هست ؟

خودکشی بعد از استعمال مواد روان گردان

کسی که با مواد روان گردان یا مواد مخدر مثل شیشه زمانی که شعورش کم شده و در حالت عادی نباشد و دست به خودکشی زده باشد آیا خودکشی ان گناه است و جهنمی میشود؟

خودکشی در اثر افسردگی و جلوگیری نکردن نزدیکان

پدر 80 ساله من در اثر افسردگی شدید روحی وتوهم خیانت مادرم در جوانی ،خود کشی کرد، دکترا گفتند احتمال خودکشی وجود دارد و باید بستری بشود ولی ما اینکار را نکردیم میخواهم بدانم این خودکشی حساب میشود؟

پشیمان شدن از خودکشی و تلاش برای نجات و نتیجه نداشتن آن

اگر کسی اقدام به خودکشی کند ولی در لحظات آخر پشیمان شود و برای نجات خود تلاش کند ولی موفق نشده و بمیرد آیا مرگ او باز هم حکم خودکشی دارد؟