تأملی در چهارشنبه سوری از منظر معظم له

چهارشنبه سوری چگونه خلق شد؟/ آیا چهارشنبه نحس است؟/ تقلید از نیاکان با چاشنی خرافه گرایی/ چهارشنبه سوری یا چهارشنبه مصیبت؟/ چهارشنبه سوری یا خودکشی؟!/ چهارشنبه آخر سال با نظارت رسانه ها مدیریت شود

مصداق ایام عاشورا در وقف نامه برای عمل به وقف

منظور از ایام عاشورا که در وقف نامه های قدیمی آماده چیست؟ آیا منظور دهه اول محرم است یا نه فقط روز عاشورا است یا کل ماه محرم می باشد؟

قرائت دعاهای ماثوره در غیر ایام وارد شده

لطفا بفرمایید نظر مبارک حضرتعالی درباره خواندن دعای ندبه در غیر ایام مأثوره چیست؟ و آیا تفاوتی میان تنها خواندن یا به صورت جمعی خواندنِ آن وجود دارد؟ در صورتی که روز معینی را سنتّ بکنند که مردم گمان کنند باید چنین باشد، چطور؟

نزدیکی در ایام عادت به توصیه پرشک برای بارداری

چند سال است که ازدواج کردم حامله نشدم، دکترها می گویند اگر در دوران قائدگی نزدیکی کنید احتمال حاملگی دارد؛ در چنین صورتی آیا نزدیکی کردن گناه دارد؟

عدم رضایت پدرشوهر به حضور عروس در خانه اش در ایام نامزدی

اگر پدرشوهر به آمدن عروس در ایام نامزدی به خانه اش راضی نباشد تکلیف چیست؟

پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زن ناشزه

اگر کسی زنش ناشزه باشد و تمکین نداشته باشد و او را طلاق دهد آیا مرد با وجود نداشت تمکن مالی ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله به زن میباشد؟

کم شدن تعداد سفرها ی کثیرالسفر در برخی از ایام

بنده درطول سال کثيرالسفر هستم اما در ماه مبارک فقط هفته اي دو بار يا يکبار از شهر خارج مي شوم، آيا روزه صحيح است؟

اشتباه در محاسبه ایام اقامت

رفتم شهرستان برای برگشتم هم بلیط گرفتم و تصورم این بوده که ده روز می شود ولی بعدا متوجه شدم کمتر بوده نمازهایم چه حکمی دارد؟

روزه ایام عادت در نذر روزه یک ماه

اگر زنی نذر کرده تمام ماه رجب را روزه بگیرد روزه ایام عادت که در بین ماه است را بعداً باید قضا کند؟

نذر گرفتن یک ماه روزه و مصادف شدن با ایام عادت ماهانه

اگر زنی نذر کرده تمام ماه رجب را روزه بگیرد روزه ایام عادت که در بین ماه است را بعدا باید قضا کند؟

ایام صادقیه

آیا ایام صادقیه که چند وقتی است مطرح شده، مورد تأیید معظم له می باشد و مدت آن چند روز است؟

برگزاری ایام صادقیه

آیا ایام صادقیه که چندوقتی است مطرح شده، مورد تأیید معظم له می باشد و مدت آن چند روز است؟