گروگان گیرى افراد غیر نظامى و بى گناه

 گروگان گیرى افراد غیر نظامى و بى گناه


گروگان گیرى افراد غیر نظامى و بى گناه در شریعت اسلام جایز نیست و گردن زدن آنها کارى بسیار زشت و قبیح است این کار را ممکن است دشمنان اسلام براى بدبین کردن جهانیان نسبت به اسلام و مسلمین انجام دهند و یا افراد نادان و متعصبى که از احکام اسلام اطلاع صحیحى ندارند، ولى نباید فراموش کرد که گناه این کار در درجه اول متوجه کسانى است که مرتکب ظلم و جنایات زیادى در این مناطق شده اند هر چند این شرایط سبب تبرئه گروگان گیرها نخواهد شد.‌

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى «دامت برکاته»

با امید به رهایى کشور اسلامى عراق از حضور اشغالگران و با آرزوى سلامتى براى حضرتعالى، همان گونه که مستحضرید پس از اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس، گروه هایى اقدام به گروگان گیرى از اتباع کشورهایى که عمدتاً حامى اشغال عراق مى باشند کرده و در ذیل پرچم لا اله الا الله شرایطى اعلام مى دارند که اگر آن شرایط فراهم نشود اقدام به گردن زدن این افراد مى کنند، که در مواردى نیز چنین شده است. البته تردیدهایى درباره انگیزه ها و مسلمان بودن این گروه ها وجود دارد.

ـ از دیدگاه شرع مقدس اسلام این گونه اقدامات چه حکمى دارد؟

ـ روش پیشنهادى اسلام براى صیانت از بلاد اسلامى و رفع اشغال چیست؟

با آرزوى توفیق

سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران

بسمه تعالى

جواب:

گروگان گیرى افراد غیر نظامى و بى گناه در شریعت اسلام جایز نیست و گردن زدن آنها کارى بسیار زشت و قبیح است این کار را ممکن است دشمنان اسلام براى بدبین کردن جهانیان نسبت به اسلام و مسلمین انجام دهند و یا افراد نادان و متعصبى که از احکام اسلام اطلاع صحیحى ندارند، ولى نباید فراموش کرد که گناه این کار در درجه اول متوجه کسانى است که مرتکب ظلم و جنایات زیادى در این مناطق شده اند هر چند این شرایط سبب تبرئه گروگان گیرها نخواهد شد.

همیشه موفق باشید

ناصر مکارم شیرازى

برچسب ها :
captcha