به خدا ارکان هدایت فرو ریخت

به خدا ارکان هدایت فرو ریخت


تهدمت والله ارکان الهدی قتل ابن عم المصطفی قتل علی المرتضی‌

به خدا ارکان هدایت فرو ریخت

ناگهان دیدند صدایی از مسجد بلند است.

تهدمت والله ارکان الهدی قتل ابن عم المصطفی قتل علی المرتضی.

ارکان هدایت فروریخت پسر عم پیغمبر را کشتند علی بن ابی طالب را شهید کردند.

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 914*1280 پیکسل

سایز مناسب شبکه اجتماعی اینستاگرام 1080*1080 پیکسل

سایز مناسب استوری 1920*1080 پیکسل

سایز مناسب چاپ 70*50 سانتی متر

captcha