جهاد علمی امام حسن عسكرى عليه السلام

جهاد علمی امام حسن عسكرى عليه السلام


امام عليه السلام شاگردان و نمايندگانى را در شهرها گماشته بود و اين گونه در مسير ترويج مكتب اهل بيت و فقه و حديث تلاش مى كرد‌

جهاد علمی امام حسن عسكرى عليه السلام

به قدرى حكومت عبّاسى از نفوذ امام حسن عسكرى عليه السلام نگران بود كه حضرت ناگزير شد هر هفته در دربار حاضر شود. ولى با اين حال، امام عليه السلام شاگردان و نمايندگانى را در شهرها گماشته بود و اين گونه در مسير ترويج مكتب اهل بيت و فقه و حديث تلاش مى كرد.

سایز مناسب صفحات وب 1280*914 پیکسل

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 1080*1080 پیکسل

سایز مناسب چاپ 50*70 سانتی متر

captcha