شوک بنزین - ایجاد نارضایتی

شوک بنزین - ایجاد نارضایتی


گرانی بنزین آن هم در حدّ سه برابر، شوک مهم بر افکار عمومی وارد کرد و اسباب بعضی نارضایتی ها گردید‌

شوک بنزین - ایجاد نارضایتی

گرانی بنزین آن هم در حدّ سه برابر، شوک مهم بر افکار عمومی وارد کرد و اسباب بعضی نارضایتی ها گردید. اگر دولت مشکلی دارد، آیا آن مشکل را با راه حل دیگری غیر از این راه نمی توان حل کرد؟! باید پیرامون آن بررسی بیشتری شود، و آنچه افکار عمومی را قانع کند، انجام دهند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 914*1280 پیکسل

سایز مناسب شبکه اجتماعی اینستاگرام 1080*1080 پیکسل

سایز مناسب استوری 1920*1080 پیکسل

سایز مناسب چاپ 70*50 سانتی متر

captcha