شوک بنزین - ایجاد نارضایتی

شوک بنزین - ایجاد نارضایتی


گرانی بنزین آن هم در حدّ سه برابر، شوک مهم بر افکار عمومی وارد کرد و اسباب بعضی نارضایتی ها گردید‌

شوک بنزین - ایجاد نارضایتی

گرانی بنزین آن هم در حدّ سه برابر، شوک مهم بر افکار عمومی وارد کرد و اسباب بعضی نارضایتی ها گردید. اگر دولت مشکلی دارد، آیا آن مشکل را با راه حل دیگری غیر از این راه نمی توان حل کرد؟!
باید پیرامون آن بررسی بیشتری شود، و آنچه افکار عمومی را قانع کند، انجام دهند.

سایز مناسب صفحات وب 1280*914 پیکسل

سایز مناسب شبکه های اجتماعی 1080*1080 پیکسل

سایز مناسب چاپ 50*70 سانتی متر

captcha