کنگره نقش شیعه در پیدایش علوم اسلامی افتخار شیعیان است

کنگره نقش شیعه در پیدایش علوم اسلامی افتخار شیعیان است


برگزاری کنگره نقش شیعه در پیدایش علوم اسلامی به عنوان افتخاری برای جهان شیعه به حساب می آید.‌

به گزارش ستاد خبری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، دکتر اعطی الرحمن از اندیشمندان و متفکران اسلامی کشور پاکستان و مدیرحوزه علمیه کویه پاکستان در حاشیه این کنگره در گفت وگو با خبرنگاران گفت: این کنگره افتخار شیعه است چرا که موجب معرفی جایگاه شیعه می شود.

وی عنوان داشت: باید در راستای معرفی جایگاه تشیع کوشید و از سوی دیگر آثار علمی شیعیان را معرفی کرد و همچنین باید این آثار فاخر را در اختیار جهانیان قرار دهیم.

مدیرحوزه علمیه کویه پاکستان گفت: اقدامات ارزشمندی در این کنگره با برگزاری کمیسیون ها و ارائه مقالات انجام شده است که می تواند به عنوان یک بسته کامل ارائه شود.

captcha