ثبت نام تعطیلات نوروز 1392 زائرسرای مشهد مقدس

ثبت نام تعطیلات نوروز 1392 زائرسرای مشهد مقدس


به اطلاع زائرين گرامي ميرساند ثبت نام تعطيلات نوروز 1392 فقط روزهاي دوم، سوم، و چهارم بهمن مي باشد، لذا زمان تحويل فرم هاي تکميل شده به دفتر زائرسرا جهت ثبت نام نوروز 1392 فقط در اين سه روز انجام مي شود‌

به اطلاع زائرين گرامي ميرساند ثبت نام تعطيلات نوروز 1392 فقط روزهاي دوم، سوم، و چهارم بهمن مي باشد، لذا زمان تحويل فرم هاي تکميل شده به دفتر زائرسرا جهت ثبت نام نوروز 1392 فقط در اين سه روز انجام مي شود و به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد و از متقاضیان درخواست مي شود قبل از موعد مقرر فرم را از دفتر زائرسرا گرفته و تکميل کنند و با کارت شناسائي سرپرست و تمامي همراهان ( فقط شناسنامه يا کارت ملي )  در اين سه روز به دفتر زائرسرا تحويل دهند. ثبت نام تعطيلات نوروز فقط مخصوص طلاب مي باشد.

زمان های تعیین شده برای نوروز 1392 به شرح زیر می باشد :
1- از صبح روز  91/12/29  تا بعد از ظهر روز   92/01/03  به مدت   پنج روز  و  چهار   شب
2- از صبح روز  92/01/04  تا بعد از ظهر روز   92/01/08  به مدت   پنج روز  و  چهار   شب
3- از صبح روز  92/01/09  تا بعد از ظهر روز   92/01/13  به مدت   پنج روز  و  چهار   شب

ساعت تحويل واحدها از ساعت 7 صبح و زمان تخليه 4 بعد از ظهر مي باشد.

ثبت نام نيمه دوم فروردين ماه 1392 زائرسراي مشهد مقدس
زمان تحويل فرم های تكميل شده به دفتر زائرسرا جهت ثبت نام نيمه دوم فروردين ماه 1392 ( 1392/01/14   تا   1392/01/31 )  نيمه دوم بهمن ماه  (  از روز 15 تا 31 بهمن ) مي باشد. از متقاضیان درخواست می شود پس از گرفتن فرم ثبت نام و تکميل آن، با در دست داشتن کارت شناسايي سرپرست و کليه همراهان ( فقط شناسنامه يا کارت ملي ) به دفتر زائرسرا مراجعه نمايند. ثبت نام نيمه دوم فروردين ماه 1392 براي عموم آزاد مي باشد.
 

captcha