Mübarək ramazan ayının gecə və gündüzlərinin müştərək əməlləri

Ramazan ayının hər gecəsi və gündüzü yerinə yetirilən müştərək əməllər çoxdur, o cümlədən:‌