ماه رمضان

خدایا در این ماه درك فضيلت شب قدر را روزيم كن‌

تهاجم فرهنگی

جوانان مقابل بیگانگان و استکبار خواهند ایستاد‌

اقتدار جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی مقتدرترین حکومت منطقه است‌

انقلاب بدون یک جهش فکری و فرهنگی، پایا و پویا نخواهد بود‌

هیچ برنامه انقلابی بدون یک جهش فکری و فرهنگی، پایا و پویا نخواهد بود و رشد و تکامل لازم را نخواهد یافت‌

باید شرایط ازدواج جوانان را آسان کرد

باید فرهنگ اسلام را در مسئله ازدواج زنده و شرایط ازدواج جوانان را آسان کرد‌

راه نجات

به مناسبت مبعث پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم‌

اهمیت نوروز

احسن الحال همان ایمان، تقوا، شجاعت، سخاوت و آزادگی است‌

اهمیت و ضرورت تولید

ثبات و امنیت هر کشوری با توان تولیدی آن سنجیده می شود‌