حکم اسکان ضروری زوجه در منزل دیگر در عدّه رجعی

هرگاه طبق ادّعاى زوج، زوجه مرتکب عمل منافى عفّت شده، و زوج نسبت به وى ظنین باشد، و نگه دارى وى تا پایان عدّه در منزل مشترک، احتمال تشنّج و درگیرى ما بین طرفین را به همراه داشته باشد، و زوج براى جلوگیرى از این مشکل، متقبّل هزینه مسکن جداگانه و اسکان همسرش در آن منزل شود. آیا در صورت صدور حکم طلاق رجعى توسّط دادگاه صالحه، و اسکان زوجه در ایّام عدّه در منزل جداگانه به هزینه زوج، اجراى صیغه طلاق و ثبت آن از نظر شرع انور اسلام مانع شرعى دارد؟

کمک اهدایی آیت الله العظمی مکارم شیرازی به کمیته امداد تحویل شد

حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى با دعوت از سرپرست کمیته امداد امام خمینى (رحمه الله) استان قم مبلغ 300 میلیون ریال طى دو فقره چک جهت کمک به زلزله زدگان بم به ایشان تحویل دادند