شرح دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان از منظر معظم له

دعای روز يازدهم ماه مبارک رمضان/ معناشناسی «احسان»/فضیلت احسان ، رذیلت امساک/«حبب الی فیه الاحسان»/فسق چیست، فاسق کیست؟/تنفر از گناه؛ موهبت فطری/برکات دوری از معصیت الهی/دوری از تعلقات دنیوی؛ برات رهایی از دوزخ

حکم امساک برای زن مستحاضه به تصور حائض بودن

خانمی که در تشخیص حیض و استحاضه اشتباه کرده است و غسل نکرده، امساک کردن بر او واجب است؟

حکم وجوب امساک

افرادی که توانایی گرفتن روزه را ندارند، آیا لازم است تا غروب امساک نمایند؟ یا بر چه کسانی واجب است تا غروب امساک نمایند؟

وقت امساک و نماز صبح

آیا در ماه مبارک رمضان می توان تا اذن به خوردن و آَشامیدن ادامه داد و همزمان با اذان صبح نماز را خواند؟