مؤلفه‌های همبستگی با مردم فلسطین از منظر معظم‌له

اسراییل؛ مهد تروریسم دولتی جهان/ همبستگی با مردم فلسطین به مثابۀ فطرت/ حقوق همبستگی و جهان‌شمولی آرمان فلسطین/ بنی‌آدم اعضای یکدیگرند/ حمایت از مردم فلسطین؛ زبان بین‌المللی در عدالت‌خواهی/ برپایی جنبش بین‌المللی تحریم کالاهای اسرائیلی/ ضرورت برپایی نشست رهبران ادیان در محکومیت شناسایی بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل

کمک به حکومت های ظالم با انجام حج

متأسّفانه حكومت بعضى از كشورهايى كه مسلمانان در آن ساكن هستند براى اعزام مسلمانان به حج پول زيادى از آنها مى‌گيرند، كه قهرآ در جهت تقويت چنان حكومتهاى ظالمى مصرف مى‌گردد. هرگاه راه تشرّف آن مسلمانان منحصر به اين كار باشد، بفرماييد: الف) آيا حج بر چنين اشخاصى واجب مى‌شود؟ ب) به هر حال اگر مسلمانان مذكور با شرحى كه گذشت حج بجا آورند، حجّ واجب محسوب مى‌شود؟

حکم طلب مغفرت برای ظالم

طلب مغفرت برای افراد ظالمی مانند شاه ملعون، چه حکمي دارد؟

حکم اعتصاب کارمندان دولت ظالم به خاطر توهین به مقدّسات دین

اعتصاب بعضى از کارمندان دولت ظالم، به عنوان اعتراض به احکامى که از سوى دادگاه صادر مى شود و حاوى توهین به دین و مذهب یا موهن جلوه دادن دین مى باشد چه حکمى دارد(با توجّه به این که گاه این اعتصابات به از دست دادن شغل آن ها منجر مى شود)؟