نفی زنانگی با شعار برابری جنسیتی

شعار تساوی حقوق زن و مرد، در واقع نادیده گرفتن مواهب طبیعی زنان(زنانگی) و نفی مسئولیت بی بدیل بانوان در راه تکامل بشریت است

به کودکان و نوجوانان رحم کنید

افرادی که در مسئولیت های سطح بالا قرار دارید، به فکر اصلاح فضای مجازی باشید

بحران معیشت و مطالبات مردم از دولت از منظر معظم له

بحران معیشتی و نقش دولت/ خاستگاه مطالبات ملت از دولت در تحقق توازن معیشت/ دولت از ریخت و پاش پرهیز کند/ گرانی کمر مردم را شکسته است/ تیم اقتصادی دولت ضعیف است/ لزوم باز توزیع ثروت برای عبور از چالش معیشت/ دولت تشریفات را کم کند و به داد محرومان برسد/ مبادا با توجیه گری مطالبات مردم را نادیده بگیرید

انصراف و عدم قبول مسئولیت متولی منصوص

آیا درصورتی که در وقفنامه اولاد ذکور اکبر نسلا بعد نسل بعنوان متولی قرارگرفته اند چنانچه متولی اوّل فوت شود و فرزند اکبردر حال حیات انصراف خود را از تولیت اعلام کند فرزند ذکور بعد ازاو میتواند تولیت را قبول کند؟

مسئولیت سازندگان بازیهای رایانه ای

آیا سازندگان بازیهای رایانه ای در برابر تأثیرات منفی و ضررهای این بازیها بر روی بازیکن دارد مسئول و گناهکار هستند؟

مسئولیت پسران و دختران نسبت به نگهداری والدین

آیا حضانت و نگهدارى پدر و مادر بیمار یا معلول به عهده پسران و دختران وى مى باشد یا دختران در این مورد مسؤولیتى ندارند؟ و تبعیت دختر در این مورد از شوهرش چگونه است؟

 قبول مسئولیت خواهر کر و لال به شرط مالک شدن مهریه و اموال او

آيا اگر برادرى مسئوليت خواهر كر و لال و بيسواد خود را که بيوه هم شده أست و فرزندى ندارد را، به شرطی كه مهريه و اموال خواهر را مالك شود، قبول كند؛ از لحاظ شرعى اين كار مشكلى دارد؟ و تكليف واجبات به جا نياورده ى خواهر بعد از مرگ چيست؟

شرط نفی مسئولیت شرعی فرزند در عقد موقت از طرف زوج

آيا در متعه زوج ميتواند شرط كند كه بچه نميخواهم و اگر زن بچه دارشد براي خود باشد و نفقه بر عهده مرد نباشد و زن بپذیرد؟

مسئولیت پسران و دختران نسبت به نگهداری والدین بیمار

آیا حضانت و نگهدارى پدر و مادر بیمار یا معلول به عهده پسران و دختران وى مى باشد یا دختران در این مورد مسؤولیتى ندارند؟