میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی) مشخص شد

مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اهل سنت

مراجعه شیعیان به دفاتر ازدواج وطلاق اهل سنت جهت اجرا وثبت صیغه ازدواج و طلاق با وجود داشتن دفتر ازدواج و طلاق شیعه چه حکمی دارد؟

حکم مراجعه به دفاتر ازدواج

آیا لازم است زن و مرد برای خواندن عقد موقّت به دفاتر ازدواج مراجعه نمایند؟