چهارشنبه روز اول شوال و عید سعید فطر می باشد

حلول ماه شوال برای آیت الله العظمی مکارم شیرازی به اثبات رسیده و ایشان فردا چهارشنبه 15 خرداد ماه را عید سعید فطر اعلام فرمودند

وظیفه شخص در صورت شک بین آخر ماه رمضان و اول شوال

چنانچه فرد بین آخر ماه رمضان و اول شوال شک داشته باشد، وظیفه ی او چیست؟