غمنامه حضرت علی اصغر علیه السلام

هر سربازى سلاحى دارد، يكى تير و نيزه و شمشير؛ و ديگرى هم گلوى نازك و چندين قطره خون پاك كه گوياترين دليل مظلوميت است

نماز در سفر چند روزه سربازان به محل خدمت

اگر هنگام آخرین بار که برای تسویه و مانند آن به محل خدمت مراجعه کرده و کمتر از ده روز اقامت داشته باشیم، آیا نماز کامل است؟

نماز و روزه سرباز در دوره آموزشی و خدمت

نماز و روزه سرباز در محل خدمت و مسیر رفت و آمد در دوره آموزشی و خدمت چگونه است؟