توصیه هایی به کودکان و نوجوانان

.نماز اول وقت .یاد خدا .دوری از دوستان ناباب .دوری از مجالس گناه .کمک به دیگران .احترام به پدر و مادر، معلم و دوستان

تقدم اطاعت والدین بر نماز اول وقت

نماز اول وقت واجب تر است یا امر و فرمان پدر و مادر؟ یعنی اگر مادر یا پدر انسان امر به کاری کرد آیا باید ابتدا آن کار را انجام داد یا نماز اول وقت را به جا آورد؟

اولویت رعایت حق الناس یا نماز اول وقت

راننده ای بسیار مقید به نماز اول وقت هست. اول اذان هر جا که باشم بیابان و خیابان فرقی ندارد، مشغول نماز می شود. ولی گاهی اوقات کسانی سوار ماشین او هستند که برای اقامه نماز او معطل می شوند، آیا کار درست است ؟ آیا این کار رعایت نکردن حق الناس می شود؟

استحباب به تأخير انداختن نماز اول وقت براى درک جماعت

به تأخیر انداختن نماز اول وقت برای درک جماعت، چه حکمی دارد؟

اهمیت نماز اول وقت و طمانینه در نماز

آیا نماز اول وقت مستحب است و آیا تند و سریع خواندن نماز اشکال دارد؟

عمل نکردن به نذر نماز اول وقت

اگر نذر کرده باشم که نمازهایم را اول وقت بخوانم و چندین نماز را اول وقت نخوانده باشم آیا باید برای هر کدام کفاره بدهم؟