مراتب علمی شيخ‏ بهايى‏

شيخ بهایی در میان بزرگان از افراد معدود بوده است

انتقاد معظم له از بی انصافی برخی تجار و کسبه در شرایط سخت اقتصادی

جامعه ای ترقی می کند که افراد همه به فکر هم باشند، اگر هر کس در این وانفسا بخواهد کیسه خود را پر کند کما این که بسیاری تنها به فکر زراندوزی و پر کردن جیب خود هستند، این چنین جامعه ای عقب می ماند

زیارت قبور علما و بزرگان در شب

با توجه به این که شب رفتن به قبرستان کراهت دارد، آیا شب رفتن به زیارت قبر علما و بزرگان نیز کراهت دارد؟

حکم سینه زنی برای بزرگان

آیا این کار درست است که بعد از عزاداری برای امام حسین برای آقای خامنه ای سینه بزنیم؟