ساعت با بند دوخته شده

آیا ساعتهایی که بندهای دوختنی دارند برای زائران مرد که لباس احرام به تن می کنند اشکالی دارند؟

محرمات مشترک بین زن و مرد

محرمات احرام مشترک بین زن و مرد چند مورد می باشد؟

شرائط لباس احرام

لباس احرام چه شرط هایی باید داشته باشد و آیا در این شروط بین زن و مرد تفاوت می باشد؟

نیابت از جنس مخالف

آیا مرد از طرف زن و زن از طرف مرد می تواند نائب شود؟

تمکین از مردی که با زنان بیمار ارتباط دارد

آیا تمکین از شوهری که با زنان هرزه و بیمار معاشرت دارد واجب است؟

مشروط کردن ازدواج مجدد مرد به اذن همسر

آیا زن می تواند در ضمن عقد شرط نماید که اگر مرد بخواهد ازدواج مجدد داشته باشد( دائم یا موقت ) از او اجازه بگیرد، چنین شرطی صحیح است؟

ملحق شدن ولد به مرد در صورت اقرار به نزدیکی

شخصى زن جوانى را متعه کرده وبا اقرار خود مواقعه نیزانجام شده و زن مزبور پس از آن، وضع حمل کرده و طفل را به مرد متمتّع نسبت مى دهد ولى مرد منکر الحاق ولد به خود مى باشد آیا قسم به نفى ولد از طرف مرد در این صورت مشروعیّت دارد؟

وظیفه مرد در صورت دخالت خانواده ی زن

چنانچه خانواده زن مخصوصا مادر او در زندگی زوجین دخالت نمایند وبدون رضایت شوهر از وسایل خانواده استفاده نمایند، حکم شرعی و وظیفه ی مرد چیست؟

ملاک حرمت طلای برای مرد

ملاک در حرمت طلا برای مرد چه می باشد؟

تغییر جنسیت مرد در صورت دارا بودن همسر و فرزند

به استحضار حضرتعالی می رساند در رابطه با تغییر جنسیت زوجین خواسته زوج، نظریه های متعدد و متفاوت از ناحیه علمای اعلام بیان گردیده و اخیراً پرونده هایی از تغییر جنسیت مرد با وصف دارا بودن همسر و فرزند در زمینه‌های؛ 1- نفقه و حضانت و ملاقات فرزند و حق و تکلیفی که زوجین (والدین) در این خصوص نسبت به فرزند دارند. 2- زایل شدن وصف رجولیت از مرد و تغییر در وضعیت جسمی او از جمله ایجاد برجستگی ها در اندام و بلند شدن موها و ظرافت در شکل و صورت و تغییر صدا برای زوجه و فرزند مشترک ناهنجاری‌هایی در پی داشته و با عنایت به اینکه عقد نکاح به فسخ یا به طلاق در عقد دائم منحل می گردد و در قانون مدنی در رابطه با عیوب موجب حق فسخ برای زن خصاء و عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی قید گردیده که در ابتدا مرد این صفات را نداشته و سال‌ها با همسرش زندگی کرده و صاحب فرزند گردیده و در شرایطی که فرزند به سن بلوغ نرسیده به این وضعیت یعنی تغییر جنسیت حاصل گردیده و از سوی دیگر در رابطه با طلاق و شوهر از مرد زایل گردیده و شوهر سابق در حال حاضر و در عین حال که رابطه حقوقی زوجین باقی است به صورت یک زن کامل با ایجاد آلت زنانه در عمل جراحی در آمده، لذا استدعا دارد دستور فرمایید نظر شرعی حضرتعالی به تفصیل و مبسوط در مورد سوالات قضایی به شرح زیر بیان گردد زیرا این نظریه‌ها در احکام قضایی مستند رای دادگاه ها قرار می گیرد. 1. آیا ولایت قهری پدر نسبت به طفل غیر رشید یا غیر بالغ همچنان باقی است یا خیر؟ و در حال حاضر چه کسی ولایت طفل صغیر را عهده دار می باشد؟ شایان ذکر است که جد پدری هم دارد. 2. مطابق قاعده شرعی و قانونی، نفقه اولاد بر عهده پدر است. در حال حاضر و با وضعیت حادث همچنان این قاعده حاکم است یا خیر؟ 3. طفل با حصول وضعیت جدید راضی به ملاقات با پدر تغییر جنسیت یافته نیست آیا این حق از پدر ساقط می گردد و بعد از سن هفت سالگی فرزند، چنانچه مادر راضی به نگهداری فرزند نباشد تکلیف چیست؟ و این حالت آیا وصف پدر بودن ایجاب می کند فرزند در اختیار پدر قرار گیرد؟ در رابطه با حقوق زوجه 1. با کدام جهات قانونی یا قاعده شرعی امکان انحلال نکاح میسر است؟ طلاق و فسخ نکاح یا غیر آن 2. آیا با تغییر وصف رجولیت به اناثیت می‌توان گفت خود بخود آثار نکاح زایل گردیده و دادگاه می‌تواند منصرف از بحث طلاق و فسخ نکاح و قواعد حاکم بر آنها صرفاً به اعتبار احراز تغییر جنسیت، حکم بر بطلان آثار نکاح و یا جدایی و مفارقت زوجین از یکدیگر بدون تشریفات قانونی دیگر با حفظ حقوق مالی زوجه صادر نماید؟ و به عبارت دیگر مانند احراز کفر می‌توان حکم بر جدایی داد یا خیر؟ 3. در صورت فوت هر یک از آنان قبل از زایل شدن عقد و انحلال آن در میزان ارث هر یک از یکدیگر تغییر حاصل می گردد یا خیر؟ آیا از یکدیگر ارث می برند یا خیر؟ در صورت فوت فرزند نصیب هر یک از آنان از ماترک به چه میزان است؟ 4. برای زن که حقوق واجبه او ادا نمی شود و شدت نیازهای عاطفی او و تمایل به شوهر چه حکمی مقرر می فرمایید؟ و اگر زوجیت باقی نیست عده او چه در رابطه با فوت شوهر و یا جدایی باقی است یا عده ندارد؟

حکم ادامه زندگی با مردی که تهمت نامشروع به همسرش نسبت داده

اگر مردى به زنش تهمت ارتباط نامشروع بزند و نتواند ادّعاى خویش را در دادگاه صالحه اثبات نماید: الف) آیا براى مرد جایز است دوباره با زن خویش ادامه زندگى دهد؟ ب) آیا براى زن از لحاظ شرعى واجب است با همسرش ادامه زندگى دهد؟ ج) آیا در این خصوص زن مى تواند تقاضاى طلاق نماید و به حقّ و حقوق خویش اعمّ از مهریّه و جهیزیّه و دارایى هاى زندگى برسد؟

حکم استفاده موقّت طلا برای مرد

استفاده از طلا برای مردان به طور موقّت چه حکمی دارد؟ منظور از موقّت چه مدّت است؟

حکم آرایش زنانه برای بازیگران مرد

آرایش زنانه برای مردان در سینما و تلویزیون چه حکمی دارد؟

حکم نگاه به زن یا مرد برای شناخت او در امور مهمّه

نگاه کردن به زن یا مرد برای امور مهمّی مانند شهادت چه حکمی دارد؟

حکم نگاه مرد و زنی که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند

چنانچه مرد و زنی قصد ازدواج با هم را داشته باشند، می توانند به یکدیگر نگاه کنند؟

حکم عکس گرفتن مرد نامحرم از زن

عکس گرفتن مرد از زن نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه زن به مرد نامحرم

آیا زن می تواند به بدن مرد نامحرم نگاه کند؟

نگاه مرد به زن نامحرم

آیا مرد می تواند به بدن زن نامحرم نگاه کند؟

حکم ازدواج موقّت برای مرد متأهل

آیا براى مردى که همسر دائم دارد ازدواج موقّت جایز است؟

بخشش مدّت عقد توسط مرد در حال عصبانیّت

زوج در حال عصبانیّت و ناراحتى و اختلاف با زوجه موقّت خود، ابراى مدّت و زمان عقد مى نماید ولى بلافاصله نادم و پشیمان مى گردد آیا زوجه با این ابرا مى تواند با دیگرى ازدواج نماید و یا ابرا صحیح نیست و زوجیّت باقى است؟

ظهار در عقد موقت

ظهار آن است که مرد به زن خود بگوید: أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى: «تو نسبت به من، مانند پشت مادر منى»! آیا ظهار در عقد موقت نیز واقع می شود؟

حکم تبعیت از مرد در زمان استفاده از حق حبس

در صورت حالّ بودن (نقد) مهریّه، زوجه غیر مدخول بها حق دارد تا گرفتن مهریّه تمکین نکند، امّا آیا این حق را دارد که در غیر تمکین نیز از زوج اطاعت نکند، مثلاً منزل خانواده خود بماند، و هرجا خواست برود و هرکار خواست انجام دهد و با این حال مى تواند مطالبه نفقه نماید؟

رضایت مرد در بچه دار شدن

اگر زوجه تمايل به بچه‏ دار شدن داشته باشد ولى زوج نخواهد تكليف چيست؟

وظیفه ی مرد در روابط زناشوئی

وظیفه ی مردان در مورد روابط زناشوئی چیست؟

وظیفه زن در مواردی که مرد نفقه نمی دهد

آیا زن می تواند در مواقعی که شوهر نفقه ی او را نمی دهد، بدون اجازه از اموال شوهر استفاده نماید؟

حکم عقد در صورت عمل نکردن مرد به شرط تغییر دین

اگر زن شیعه با مردی از اهل سنّت ازدواج نماید به شرطی که شیعه شود، امّا بعد از عقد مرد به شرط خود عمل ننماید، حکم عقد چیست؟

حکم ازدواج با مردی که به ضروریات دین اعتقاد ندارد و عمل نمیکند

مردی گرچه مسلمان زاده ولی کافر است و ضروریاتی مانند اعتقاد به نبی و نماز و روزه و حج و ... را نه اعتقاد دارد و نه انجام میدهد بلکه گاها تمسخر نیز می کند فرزند حاصل از ازدواج این مرد با زنی مسلمان از نظر شرع حرام زاده محسوب می شود یا حلال زاده است؟

حکم ادعای عنن بودن مرد با وجود داشتن فرزند

چنانچه خانمی که از شوهرش فرزند دارد ادعا نماید که شوهر او قادر به نزدیکی نمی باشد و ادعا دارد که در اثر ملاعبه با شوهر حامله شده و سزارین نموده است،آیا ادعای او پذیرفته است؟ برای اثبات عنن می توان به نظریه ی کارشناسان اعتماد نمود؟

حکم عقد در صورت جنون ادواری داشتن مرد یا زن

اگر زن و شوهرى قبل از ازدواج و نزدیکى، یا بعد از ازدواج و دخول، به مرض جنون ادوارى مبتلا شوند، آیا حقّ فسخ نکاح را دارند؟

حکم در صورت ادّعای زن بر عنین بودن مرد و عدم همکاری مرد

زوجه مدّعى عنین بودن زوج است، ولى زوج براى نفى ادّعاى زوجه حاضر نیست اعمالى از قبیل معاینه دکترهاى عدول و مجامعت با زوجه انجام دهد و نیز حاضر نیست که نفقه زوجه را بدهد، حکم شرعى در این گونه موارد چیست؟