عدم مسئولیت پزشک در صورت انجام وظیفه

اگر پزشك سعى خود را در مداواى بيمار انجام دهد، ولى بيمار بهبود نيابد، یا منجر به فوت او شود آيا پزشك نسبت به هزينه درمانى كه بيمار پرداخته مديون است؟

ضمان پزشک نسبت به عوارض شیمی درمانی

با توجّه به اينكه بعد از پيوند، شيمى درمانى ضرورى به نظر مىرسد، و اين عمل باعث عوارضى خفيف يا شديد در بيمار مىگردد، آيا پزشكى كه مجبور به انجام اين كار جهت عدم ردّ پيوند مىباشد، در ايجاد عوارض آن مسئول است؟

وظیفه پزشک نسبت به اخذ برائت در صورت بیهوش بودن بیمار و عدم دسترسی به خویشان او

اگر بيمار، كاملاً بيهوش باشد، و یا طفل صغیری باشد و در حال حاضر هيچ يك از خويشاوندان وى نيز در دسترس نباشند، و از طرفى جان بيمار در خطر جدّى باشد، جهت اجازه و شرط چه بايد كرد؟ آيا مىتوان طبق وظيفه پزشكى هرگونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر با اقدامات غير مؤثّر به صورت غير عمدى به مرگ بيمار تسريع بخشيده شود مسئوليّتى بر گردن پزشك معالج خواهد بود؟ اگر به خاطر خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و مديون شدن، پزشك هيچ كارى انجام ندهد، در اين صورت مسئول خواهد بود؟

ضمان و مسئولیت پزشک در صورت تنها تعریف از دارو

اگر پزشك روش درمانى يا دارويى را تعريف كند، و بگويد: «اين دارو براى فلان بيمارى مفيد است» و يا بگويد: «درمان، مترتّب بر فلان داروست» بدون آنكه بيمار را وادار به مصرف آن دارو كند، آيا در اين حالت، در صورت عدم تأثير يا عوارض دارو، پزشك مسئول يا مديون است؟

سلب مسؤولیّت پزشک با اجازه بیمار

به طور كلّى، و در تمام روشهاى تشخيصى و درمانى، اگر پزشك قبل از انجام هر عملى به خود بيمار و يا ولىّ او ـ اگر بيمار بالغ يا عاقل نباشد ـ متذكّر شود كه اين روشها از يك طرف ممكن است بى فايده باشد و وقت و مال او را به هدر دهد، و از طرف ديگر ممكن است عوارض متفاوتى براى او داشته باشد. و بدين ترتيب، پزشك با ذكر اين مطلب، قبل از هرگونه معاينه و دستور روشهاى تشخيصى و درمانى و تجويز دارو، در قبال خسارات و عوارض احتمالى از خود كاملاً سلب مسئوليّت كند، و بيمار چه از روى ناچارى و چه از روى تمايل و يا به ظاهر از روى تمايل، اين شرط را قبول نمايد، آيا در صورت اشتباه سهوى پزشك، طبيب نسبت به هزينههاى بيهوده، بىفايده بودن، يا عوارض ناشى از روشهاى تشخيصى و درمانى، مسئول است؟ در صورتى كه وى حدّ اكثر تلاش خود را بكند چطور؟

برائت گرفتن پزشک و مرگ بیمار

در صورتى كه بيمار يا ولىّ او به پزشكى كه در كارش متخصّص و داناست، اجازه معالجه دهد، آيا در صورت مرگ بيمار، پزشك ضامن است؟

کوتاهی عمدی یا سهوی پزشک در مداوای بیمار

چنانچه پزشك معالج، عمداً يا سهواً در مداواى بيمار يا مجروحى كه مسئوليّت درمان وى را پذيرفته كوتاهى ورزد، و شخص در اثر سرايت بيمارى، يا جراحت سابق، صدمه ديده و يا تلف شود، آيا طبيب مسئوليّت خواهد داشت؟

امتناع پزشک از درمان و فوت بیمار

پزشكى از معالجه بيمارى امتناع كرده، و در نتيجه آن بيمار فوت نموده است. مجازات او چيست؟

ضامن بودن پزشک به خاطر کوتاهی

چنانچه پزشک در تشخيص سهل انگارى نموده باشد، حكم چگونه است؟

ضمان پزشک در قبال فرا نگرفتن روش های جدید درمانی

نظر به اينكه به خاطر سير تكامل علوم، تعليم روشهاى قبلى نيز در دوران دانشجويى امكان‏پذير نيست، چه برسد به روش هاى جديد، آيا پزشك مى‏تواند به همان روش هاى قبلى اكتفا نمايد و يا فقط در حدّى كه وقت محدودش اجازه مى‏دهد به فراگيرى آنها بپردازد در اين صورت اگر متوجّه مسائل مهمّ جديد نشود آيا مسئوليّتى بر عهده اوست؟

عمل کردن پزشک به اجتهاد خودش

آيا پزشك در مسائلى كه حكم آن را نمىداند مىتواند به اجتهاد خويش عمل كند؟ در صورت اضطرار و نياز و اقدام به عمل فورى چطور؟

مختلف بودن فتوای مراجع تقلید پزشک و بیمار

پزشك در برخى از مسائل پزشكى مقلّد يك مرجع، و بيمار مقلّد مرجع تقليد ديگرى است. چنانچه نظر آنها متفاوت باشد، كدام نظريّه ملاك عمل است؟

وظیفه پزشک نسبت به معالجه بهایی

در صورت مراجعه کردن بهایی به پزشک آیا پزشک می تواند او را مداوا کند؟

وظیفه پزشک در دادن گواهی بکارت

در مواردی که دختران برای گواهی سلامت بکارت جهت ازدواج مراجعه می کنند و پزشک متوجه می شود که بکارت سالم نیست، ولی طرف فریب خورده است و پشیمان می باشد و اصرار می کند که آبرویش حفظ شود و اگر گواهی سلامت داده نشود آبرویش در خطر است و ممکن است به فساد کشیده شود، چه باید کرد؟ و آیا دادن گواهی سلامت در این موارد جایز است و گناه ندارد؟

کتمان نتیجه آزمایش ازدواج توسط پزشک

جوانى جهت ازدواج براى آزمايش به پزشك مراجعه مىكند. پزشك وى را دچار بيمارى مسرى مىيابد، و يا متوجّه مىشود كه معتاد است. در اينجا، اگر واقعيّت را براى ديگران، كه منتظر نتيجه آزمايش هستند بگويد، پرده از روى راز پنهان بيمار برداشته مىشود، كه قطعاً براى بيمار تبعات سوئى به دنبال خواهد داشت. و اگر نگويد همسر آينده وى دچار بيمارى مسرى شده، و گرفتاريهايى پيدا مىكند، و ممكن است براى طبيب هم مشكل ساز شود. تكليف طبيب چيست؟

مخفی کردن وضعیت جسمی بیمار توسط پزشک

لطفاً بفرمایید در چه صورتی پزشک اجازه دارد وضعیت جسمی بیمار را پنهان کند و به او دروغ بگوید؟

مصرف قرص امگا 3 به دستور پزشک

آیا مصرف قرص امگا 3 جایز است؟

لمس بدن بیمار توسط پزشک از روی لباس یا با دستکش

در صورت لزوم، به طور كلّى چه پزشك همجنس در دسترس باشد چه نباشد، لمس بدن خانم بيمار از روى لباس یا با دستکش پلاستیکی، چه صورتى دارد؟

رعایت نرخ مصوب توسط پزشک

آيا پزشكان مؤظّف به رعايت نرخهاى دولتى هستند؟

معاینه عورت بیمار توسط پزشک همجنس

خانمى كه از ترشح زياد مهبلى و سوزش يا خارش تناسلى شاكى است به ماما مراجعه مى‌كند. ماما با پرسش برخى علائم مى‌تواند تا حدّى نوع عفونت را تشخيص داده، و نسخه بنويسد؛ امّا صلاح مى‌داند كه زن را مورد معاينه زنانگى (كه نياز به نگاه عورت مى‌باشد) قرار دهد؛ چون احتمال مى‌دهد علاوه بر عفونت مهبل، دهانه رحم هم دچار عفونت شده باشد. مخصوصاً اگر طى يك سال گذشته، زن معاينه نشده باشد عفونت دهانه رحم خيلى شايع است. پس اگر زن را معاينه كند اين عفونت احتمالى را كه البته در زنان شايع است را كشف كرده و درمان مخصوص آن را نيز انجام مى‌دهد. به اين ترتيب ماما احساس مى‌كند كه دين خود را نسبت به زنان ادا كرده است. چرا كه: عفونت دهانه رحم اگر كشف و درمان نشود احتمالاً عوارضى را ايجاد مى‌كند. با توجّه به اين توضيحات، آيا اين معاينات زنان ضرورت پزشكى محسوب شده، و مجوّز نگاه به عورت مى‌شود؟

نگاه کردن پزشک به عورت بیمار همجنس برای معالجه

پزشكان زن براى معالجه خانمهاى بيمار به عورت آنها نگاه مىكنند، اين عمل چه حكمى دارد؟

لزوم ارجاع بیمار به پزشک حاذقتر

در صورتى كه پزشك بيمارى را تشخيص ندهد، آيا با احتمال ضعيف مىتواند دارو تجويز كند؟ در حالى كه با ارجاع به پزشك حاذقتر احتمال درمان بيشتر است و از هدر رفتن پول بيمار نيز جلوگيرى مىگردد؟

وظیفه پزشک در صورت عدم تشخیص بیماری

اگر پزشك بر اثر فراموشى انواع و علائم بيماريها ـ به خاطر گستردگى موضوع ـ بيمارى شخص را تشخيص ندهد، در نتيجه اصلاً دارويى تجويز نكند; در صورتى كه بيمارى تشديد و يا منجر به مرگ گردد، اين پزشك در چه حدّى مسئول است؟ (در صورتى كه امكان ارجاع به متخصّص باشد)

وظیفه پزشک در قبال تهیه داروی بیمار

اگر تشخيص بيمارى به درستى صورت گيرد، ولى داروى مؤثّر در دسترس نباشد، و يا بسيار گران باشد، به گونهاى كه بيمار قادر بر تهيّه آن نباشد، آيا پزشكِ معالج ملزم به تهيّه آن، به هر طريق ممكن مىباشد؟

خودداری پزشک از درمان به خاطر فقیر بودن بیمار

خوددارى پزشك از درمان بيماران به دليل فقر مالى كه قادر بر پرداخت هزينه درمان خود نمى‌باشند چه حكمى دارد؟

معاینه و دریافت حق ویزیت با وجود ناامیدی از بهبودی

پزشکي با علم به اين که معالجات تأثيري در بهبودي بيمار ندارد او را معاينه مي کرده و پول مي گرفته، آيا پزشک ضامن است؟

وظیفه ناظر نسبت به دریافت زیزمیزی پزشک

بيمارى به علّت ضربه به نخاع كه، احتمال قطع شدن نخاع مى‌رفته، در ايّام تعطيلات به بيمارستان اعزام شده و پزشك معالج درخواست وجه خارج از مقررات نموده است. كارشناس ناظر نيز در جريان امر بوده، ولى با استدلال حفظ سلامت بيمار در آن مرحله اعتراض و اقدامى نكرده است، عمل كارشناس ناظر چه حكمى دارد؟

تعارض بین اتلاف وقت بیمار و معطل شدن پزشک

برخى از پزشكان ادّعا مىكنند در صورت برنامه ريزى براى جلوگيرى از اتلاف وقت مردم، ممكن است در مقاطعى پزشك بدون بيمار بماند. در تعارض بين هدر رفتن وقت مردم، و معطّل شدن احتمالى پزشك، كدام ترجيح دارد؟

ویزیت پزشک خارج از نوبت

آيا به دليل رفاقت و آشنايى، يا موقعيّت اجتماعى، ملاقات پزشك خارج از نوبت و بدون در نظر گرفتن حقّ ديگران جايز است؟

ضامن بودن دستیار در صورت عمل جراحی بدون حضور پزشک

در مراكز آموزشى، درمانى و پزشكى دولتى دستياران، به ويژه در سالهاى نخست بايد با حضور و راهنمايى اساتيد خود اقدام به عمل جرّاحى كنند. چنانچه دستيار با اجازه استاد خود، يا به اين اميد كه استاد گفته: «شما كار را شروع كنيد، من هم مىرسم» به تنهايى يا به همراه ساير دستياران، عمل جرّاحى را شروع كنند و استاد حاضر نشود، و آسيبى به بيمار برسد كه ناشى از عدم حضور استاد است، چه كسى ضامن است؟