وظیفه شخص در صورت پرداخت مالی کفاره

اگر فردی پول کفاره را داده و نمی دانسته که پول کفایت نمی کند، وظیفه ی او چیست؟

وظیفه شخص در ادای کفاره روزه و نذر با وجود مضیقه مالی

چنانچه بر عهده ی فردی کفاره ی روزه و کفاره نذر واجب شده باشد، اما از لحاظ مالی و وقت در مضیقه باشد، وظیفه اش چیست؟

پرداخت کفاره به سادات

پرداخت کفاره به سادات چه حکمی دارد؟

حکم پرداخت پول به جای طعام در کفاره

آیا می توان در پرداخت کفاره به جای طعام، پول به فقیر داد تا مصرف نماید؟

عدم لزوم پرداخت کفاره عذر هر روز به یک فقیر

آیا باید کفاره ی عذر هر روز را به یک فقیر داد؟

چگونگی پرداخت کفاره عذر به فقیر

چگونه باید کفاره عذر را به فقیر پرداخت نمود؟

چگونگی پرداخت کفاره عمد به فقیر

در صورت انتخاب اطعام شصت فقیر در کفاره عمد، چگونه باید آن را پرداخت؟

حکم پرداخت کفاره روزه به اهل سنت

پرداخت کفاره روزه به اهل سنت چه حکمی دارد؟

پرداخت گوشت به عنوان کفاره

آیا در مدّ طعام، که به عنوان کفّاره روزه پرداخته مى شود، گوشت هم کفایت مى کند؟

حکم پرداخت پودر ویتامینه به مریض به عنوان کفاره

آیا می توان از پول کفاره برای بیمار فقیری که غذای او پودر ویتامینه ی بسیار گران است، تهیه نمود؟

عدم کفایت نان قندی به عنوان طعام

آیا می توان با پول کفاره روزه، نان قندی که آردش 750 گرم است خرید و به مستحق داد؟

پرداخت برنج به عنوان کفاره

آیا برنج به تنهایی به عنوان کفاره کفایت می کند؟

عدم کفایت بیسکویت به عنوان طعام

آیا می توان با پول کفاره روزه بيسکويت و کلوچه خريد و به مستحق داد؟

کفایت ماکارونی به عنوان طعام

آیا در کفاره می توان به جای نان، ماکارونی داد؟

حکم پرداخت خرما به عنوان کفاره

آیا خرما بعنوان مد طعام کفایت می کند؟

عدم کفایت شیر خشک برای مد طعام

آیا می شود با پول کفاره برای نوزاد خانواده فقیر شیر خشک خرید؟

حکم کفاره در صورت ارتکاب محرمات در روزه کفاره

کسی که در حال انجام کفاره روزه است اگر مبطل حرام انجام بدهد، آیا باعث کفاره می شود؟

حکم شکستن روزه کفاره در بعد از ظهر

اگر شخصی روزه کفاره را در بعد از ظهر عمدا باطل کند کفاره دارد؟

وظیفه شخص در صورت ناتوانی از انجام پی در پی سی و یک روزه ی کفاره

چنانچه کفاره ی جمع بر عهده ی شخصی واجب شده و به تمامی موارد آن عمل کرده اما توانایی گرفتن سی و یک روز پی درپی را نداشته باشد، وظیفه ی او چیست؟

وظیفه شخص در صورت ترک غیر عمدی یک روزه از سی و یک روزه ی پشت سر هم

چنانچه در بین کفاره 31 روز روزه پی در پی، به صورت غیر عمدی یک روز فاصله شود، آیا لازم است از اوّل شروع شود؟

فتوا بودن تقدّم سی و یک روز روزه ی کفاره

از نظر معظم له تقدّم 31 روز روزه ی کفاره بر 29 روز، احتیاط واجب است یا فتوا؟

وجوب تقدم روزه سی و یک روز در کفاره

آیا می توانند در کفاره روزه ابتدا 29 روز روزه غیر متوالی گرفته و بعد از آن سی و یک روز را پی در پی بگیرند؟

لزوم ادای روزه کفاره عمد تا ماه رمضان بعدی

اگر برای کفاره روزه لازم باشد شصت روز روزه بگیریم، آیا باید این کار تا قبل از ماه رمضان بعد انجام شود؟

حکم تغییر روزه کفاره به مدطعام

چنانچه فردی برای کفّاره شصت روز روزه را انتخاب کرده باشد، آیا می تواند در صورتی که چند روز روزه را به جا آورده آن را تغییر داده و مد طعام بدهد؟

حکم بروز مانع در بین روزه های پی در پی کفاره

چنانچه فرد در جایی که باید پی در پی روزه بگیرد،در میان آن مانعی پیش آید مثلا زن حائض شود، وظیفه ی او چیست؟

حکم پي در پي به جا آوردن شصت روزه برای کفاره

آیا فردی که شصت روزه را برای کفاره انتخاب کرده، باید آن را پشت سرهم به جا آورد؟

مسئول پرداخت کفاره ی زن باردار و شیرده

کفاره زنی که به واسطه شیردادن یا باردار بودن نتوانسته روزه بگیرد، برعهده کیست؟

لزوم داشتن نیت به هنگام پرداخت کفاره

پس از شناسایی خانواده ای بی بضاعت، مبلغی به ایشان پرداخت شده، آیا فرد پرداخت کننده می تواند این مبلغ را به عنوان کفاره روزه منظور نماید؟

حکم کفاره در صورت شک بین افطار روزه قضا و روزه ماه رمضان

فردی می داند بعضی از روزه های خود را به عمد افطار کرده، اما نمی داند روزه ی ماه رمضان بوده یا قضای آن، وظیفه ی او چیست؟

حکم کفاره در صورت ترک روزه به خاطر اعتیاد

شخصي كه بر اثر اعتياد روزه نگرفته است آيا علاوه بر قضا، کفاره نیز دارد؟