مصداق لباس در کفاره قسم

در کفاره آمده است که باید چند نفر را بپوشاند، منظور از لباسی چه نوعی می‌باشد؟

عدم توانایی انجام کفاره قسم

اگر فرد نتواند به هیچ‌یک از دستورهای کفاره قسم عمل کند تکلیف چیست؟ اگر فرد نتواند به هیچ‌یک از دستورهای کفاره قسم عمل کند تکلیف چیست؟

شک در تعداد موارد شکستن قسم جهت پرداخت کفاره

اگر مطمئن نباشیم چند مورد قسم خود را شکسته‌ایم یا آمار نداشته باشیم می‌شود برای احتیاط مبلغ بیش‌تری را بپردازیم؟

کفاره قسم در صورت عدم دسترسی به فقیر

سؤال اگر کفاره قسم بر عهده داشته باشد و توان مالی اطعام ده نفر را داشته باشد ولی دسترسی به ده نفر فقیر مقدور نشود می‌تواند ده مد طعام به یک فقیر بدهد یا تبدیل به سه روز روزه می‌شود؟

تعلق کفاره درصورتی‌که تخلف از قسم ترک ازدواج مجدد

چنانچه شخص متأهلی قسم به خدا خورده که با غیر همسر خود ازدواج دیگری نکند ولی بعد از مدتی از قسم خود تخلف کند آیا با این کار که شکستن قسم بوده باید کفاره بپردازد؟

قسم به ترک وطی از دبر بدون اطلاع شوهر و کفاره شکستن آن

اگر خانمی بدون اطلاع همسرش قسم بر عدم وقوع وطی در دبر بخورد، آیا قسمش صحیح است؟ چنانچه همسرش مصر باشد و انجام دهد، آیا کفاره‌ای لازم می‌آید؟ آیا در صورت تکرار این کار تعدد کفاره به تعدد دخول واجب می‌شود؟

 قرار دادن پرداخت کفاره روزه یا قسم یا نذر به عنوان مهریه

آیا یک خانم میتواند مهریه خود را پرداخت کفاره هایی(اعم از روزه ،قسم یا نذر )که به عهده اش میباشد قرار دهد؟

انجام کفاره نذری که قبل از ازدواج به آن عمل نکرده بعد از ازدواج

دختری که قبل از ازدواج نذر کرده هر شب نماز شب بخواند و نخوانده میتواند بعد از ازدواج بدون رضایت شوهر 61 روز روزه کفاره نذر بگیرد؟

علم به فاصله شدن عید قربان در گرفتن روزه کفاره پی‌درپی

شخصی چند روزی است که کفاره روزه‌ای که بر او واجب شده است را شروع کرده ازآنجایی‌که باید ۳۱ روز پشت سر هم باشد وقتی به عید قربان مار سد و ۱ روز وقفه در روزه او میفتد آیا اشکالی در روزه ایجاد می‌شود؟ و اگر این شخص بخواد ثواب روزه دهه اول ذی‌الحجه را ببرد تکلیف چیست؟

پرداخت کفاره جهت تهیه نان طلاب

آیا می‌شود یک مد را به حوزه‌های علمیه داد تا خرج نان طلاب بشود؟

پی‌درپی نگرفتن روزه کفاره از روی جهل به مسئله

فردی که کفاره جمع به او تعلق گرفته و ۶۰ روزه گرفت ولی نمی‌دانست که ۳۰ روزه باید پشت سر هم باشد تکلیف او چیست؟ آیا باید مجدد ۶۰ روزه را بگیرد؟

اطلاع از احتلام بعد از اذان صبح در روزه کفاره ماه رمضان

چنانچه فردی در روزه‌ی کفاره ماه رمضان بعد از اذان صبح متوجه شود جنب شده است، روزه‌ی کفاره او چه حکمی دارد آیا مانند مسئله هزار و سیصد و هشتاد و دو رساله باید عمل کند یا این مسئله فقط شامل روزه قضا می‌شود و ربطی به کفاره ندارد؟

پرداخت کفاره به فقیر گناه‌کار

برای کفاره روزه که به فقیر می‌دهیم آیا فقیر باید نمازخوان و روزه‌گیر باشد؟

استفاده از کفاره کنار گذاشته‌شده بعد از فقیر شدن

اگر فردی بعد از کنار گذاشتن کفاره فقیر شود، پرداخت آن واجب است یا می‌تواند استفاده کند؟

تصرف در پول کفاره کنار گذاشته‌شده

با توجه به این‌که پرداخت کفاره واجب فوری نیست آیا اگر شخصی پول کفاره را کنار گذاشت، می‌تواند در آن تصرف کند؟

مردد بودن وجه دریافتی بین کفاره؛ مسجد؛ سهم روحانی

اگر کسی مبلغی که به او داده‌اند، می‌داند که این مبلغ مربوط به یکی از این سه مورد (کفاره، سهم روحانی، کمک به مسجد) است، ولی الآن مردد است که این مبلغ دقیقاً مربوط به کدام مورد هست تکلیف این مبلغ چیست؟ آیا می‌تواند آن را صدقه بدهد تا بری الذمه بشود؟

ضامن بودن وکیل در صورت کوتاهی رساندن کفاره به فقیر

اگر پول کفاره روزه به شخصی بدهند تا به نیازمندان برساند و آن شخص عجله نکند ونان گران شود مدیون می‌شود؟

اطلاع از مصرف پول کفاره برای غیر نان توسط فقیر

اگر کفاره عذر و یا عمد را با اطمینان این‌که فقیر به مصرف نان می‌رساند تحویل دهند و فقیر بعد از تملیک آن را به مصرف نیاز ضروری دیگرش برساند حال اگر پرداخت‌کننده بعداً از موضوع اطلاع پیدا کند تکلیفی ندارد؟

پرداخت کفاره روزه میت به فرزندان نیازمندش

آیا کفاره عذر و عمد میت را می‌تواند ب فرزندان نیازمندش پرداخت کرد؟

فروش کفاره توسط فقیر

بعد از تحویل گندم، جو یا آرد یا طعام آماده به فقیر به‌عنوان کفاره، آیا فقیر می‌تواند آن را بفروشد؟

پرداخت بدهی نان با پول کفاره

آیا می‌شود با پول بابت کفاره جمع شده بدهی بابت نان‌های که از قبل تهیه‌شده را پرداخت کنیم؟

هزینه کرد کفاره عمد و غیر عمد کمیته امداد

کمیته امداد دارای شماره‌حسابی مشترک است که مربوط به کفاره عمد و غیر عمد هست، در طول سال مبالغی از سوی مردم واریز می‌شود که تعداد و میزان هر تعهد و دیون هر فرد مشخص و قابل‌تفکیک نیست؛ این نهاد درخواست دارد تا با رعایت وزن طعام و لیست‌های با تعداد خاص (۶۰ نفره) نسبت به خرید و تحویل اقلامی چون آرد، برنج، ماکارونی اقدام و بین فقرا توزیع نماید مجوز لازم صادر شود؟

قضا یا کفاره محسوب شدن روزه ما فی الذمه

شخصی که مجموعاً ۲۲ روز روزه قضا و روزه کفاره دارد و بدون تعیین روزه بگیرد قضا محسوب کند یا کفاره؟

کفاره استمناء در صورت خارج نشدن منی

اگر روزه‌دار روزه را با استمنا باطل کند ولی منی خارج نشده باشد کفاره جمع نیز واجب است؟