پاداش «روزه» از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدّ ظلّه العالی

مغفرت و پاداش عظیم خداوند برای روزه داران / بهشت‌؛ پاداش روزه داران / پاداش روزه داری در گرما / 7 پاداش خدا برای روزه دار به روایت پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم /  پاداش؛ استحقاق یا تفضل!

شرح دعای ابوحمزه ثمالی از منظر معظم له

نیاز به خداوند؛در سایۀ تكامل پذيرى انسان/ وقتی استغاثه جواب می دهد/ استجابت دعوت خداوند؛ رمز تحقق حیات طیبه/ عفو و عنایت بدون استحقاق

زمانی استحقاق مهریه در عقد موقت

در عقد موقت از چه زمانی زن مستحق مهریه می شود؟

صدق ظلم بر ارفاق نمره به دانش آموزی که استحقاق ندارد

همان گونه که در تفسیر نمونه جلد اوّل، ذیل آیه 124 سوره بقره کلمه ظلم را این گونه تعبیر نموده اید که: منظور از ظلم در جمله (لاَیَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِینَ) تنها ظلم به دیگران نیست بلکه ظلم در برابر عدل است و عدل به معناى گذاردن هر چیز به جاى خودش مى باشد، با توجّه به این مقدّمه، دانش آموزى که نمره نمى آورد و تحت عناوینى چون رضاى خدا و یا آشنایى، نمره اى که حقّ وى نیست به او داده مى شود، آیا عنوان ظلم درباره این کار صدق مى کند؟

عدم استحقاق اجرت در صورت عمل نکردن به قرارداد

چنانچه اجیر، مطابق قرارداد عمل نکند آیا مستحق اجرت خواهد بود؟ مثلا اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلًا پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور ديگرى رنگ كند، آیا حق مطالبه مزد دارد؟

عدم استحقاق اجرت در صورت نیمه تمام گذاشتن عمل

در صورتی که عامل کار را نیمه تمام بگذارد آیا می تواند طلب اجرت نماید؟

عدم استحقاق اجرت در صورت تبرعی بودن قصد عامل

اگر فردی علی رغم تعیین اجرت در قبال انجام کار در قرار داد جعاله به قصد تبرع و عدم دریافت مزد مبادرت به انجام آن کند آیا مستحق آن مزد می باشد؟