میزان زکات فطره (فطریه)

میزان زکات فطره از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی) مشخص شد

مجازات لواط به عنف با بالغ

آیا لواط به عنف شخص مجرد در صورت اقرار، قتل است؟

عقد موقت دختر بالغ بدون اطلاع او جهت محرمیت با پدرخوانده

عقد کردن دخترخوانده بالغ بدون اطلاع او با پدر پدرخوانده جهت محرمیت چه حکمی دارد؟

محدوده ولایت پدر بر فرزند بالغ

ولایت پدر بر پسر بالغ تا چه حد است؟یعنی شامل چه موارد و چه حوزه هایی می شود؟ 2. آیا حتی اگر پدر فاسق باشد باز بر پسر ولایت دارد؟

سفر شخص بالغ در صورت عدم رضایت پدر

من 42 سال سن دارم و20 سال است ازدواج کرده و با همسر و سه فرزند بصورت مستقل از پدرم زندگی می کنم : پدرم سرمایه دار و سالم است و متأسفانه انسانی مادی گرا و بی انصاف و لجباز است و همیشه با بد اخلاقی با من برخورد میکن اکنون که متوجه شده که قصد سفر به مشهد برای زیارت امام رضا را دارم بشدّت مخالفت می کند در صورتی که هیچ اذّیت و آزاری متوجه ایشان نخواهد شد: میخواستم حکم شرعی این سفر خود را بدانم؟

امامت غیر بالغ

آیا امامت غیر بالغ برای غیر بالغ صحیح است؟

بالغ بودن نائب در تیمم

آیا نائب در تیمم باید بالغ باشد؟

بالغ بودن نائب در وضو

آیا نائب در وضو باید بالغ باشد؟

نشانه های بلوغ شرعی دختران

علامت های رسیدن به بلوغ شرعی در دختران چیست؟

حکم ختنه فرد کافر که مسلمان شده است

غیر مسلمانى که مسلمان مى شود و یا کودکى که بالغ مى شود اگر ختنه نکرده باشد، چه زمانى باید ختنه کند؟

عاقل و بالغ بودن مجری عقد

آیا خواندن عقد توسط بچه ی ممیّز نیز صحیح می باشد؟

عدم کفایت رضایت والدین مجروح بالغ درساقط شدن مجازات

اگر دو برادر یا دو خواهر نابالغ یا بالغ شرعى فاقد سنّ قانونى 18 سال با هم نزاع کنند، و یکى از آنها دیگرى را مجروح، یا مضروب مى کند و مجروح یا مضروب بر ضدّ ضارب به دادگاه شکایت مى کند و حاضر به دادن رضایت نباشد، آیا در این صورت رضایت پدر، و در صورت نداشتن پدر رضایت جدّ پدرى، یا رضایت مادرشان که قیّم آنهاست در جهت منع تعقیب ضارب نافذ است، یا رضایت مضروب الزامى است؟

خروج منی قبل از سن 15 سالگی

اگر پسر بچّه يازده، دوازده ساله اى نعوذبالله استمناء نموده، و از او منى خارج شود، آيا آثار بلوغ بر او مترتّب مى شود؟

حکم بیان لطیفه با مضامین توهین به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

اگر شخصی مسلمان (به ظاهر)، عاقل، بالغ، رشید، غنی از نظر اقتصادی (بدون مشکل اقتصادی) لطیفه یا جوک هایی را آزادانه و به اختیار کامل خود با مضامین و حاوی توهین، ناسزاگویی و فحش نعوذ بالله به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) یا حضرت امام (ره) و روحانیت بیان کند حکم شرعی وی چیست؟

وظیفه ی کودکی که قبل یا بعد از اذان صبح بالغ شده است

چنانچه بچه ای قبل یا بعد از اذان صبح بالغ شود، وظیفه ی او در مورد روزه چیست؟

حکم زکات در صورت بلوغ مالک در بين سال

اگر مالک در بین سال بالغ شود، آیا پرداخت زکات بر او واجب می گردد؟

شرایط واجب شدن زکات

با چه شرایطی زکات بر انسان واجب می گردد؟

حکم غسل دادن بچه مسلمان از زنا و بچه ديوانه

غسل دادن بچه ای که از زنا متولّد شده و همچنین بچه ای که دیوانه است چه حکمی دارد؟

بلوغ در ازدواج و تجارت و اجرای حدود و قصاص

آیا می توان گفت که هر فرد بعد از رسیدن به بلوغ می تواند ازدواج کند و یا وارد تجارت گردد و یا حدود و قصاص بر او جاری شود یا معیار دیگری نیز دارد.

قسم فرزند بالغ بدون اذن پدر

با توجه به مساله 2031 رساله که اشاره دارد هرگاه پدر از قسم خوردن فرزند (در هر سن و سالی که باشد) جلوگيرى كند يا شوهر از قسم خوردن زن مانع شود قسم آنان صحيح نيست،آیا منظور از فرزند در هر سن و سالی، حتی بعد از بلوغ فرزند و ازدواج و تشکیل زندگی مستقل را نیز شامل می شود.

قسامه کسانی که هنگام وقوع قتل عاقل یا بالغ نبودند

آیا کسانى که در زمان وقوع قتل عاقل نبوده، یا غیر بالغ بوده اند، امّا هنگام اجراى قسامه عاقل و بالغ شده اند، مى توانند جهت اداى سوگند در این مراسم شرکت کنند؟