حکم روزه در صورت شک در زمان انجام غسل

اگر جنب شک داشته باشد که غسلش پیش از اذان صبح بوده یا پس از آن؛ حکم روزه اش چیست؟

زمان نیت کردن روزه ی واجب غیر معین

نیت روزه ی قضا یا کفاره چه زمانی می باشد؟

زمان نیت کردن روزه ی واجب معین غیر ماه رمضان

چنانچه شخصی روزه ی نذر بر عهده ی او باشد چه زمانی باید نیت نماید؟

زمان نیت کردن در روزه ی ماه رمضان

آیا برای نیت کردن روزه ماه رمضان زمان خاصی تعیین شده است؟

زمان تعلّق زکات به انگور و کشمش و خرما

زكات انگور و کشمش و خرما در چه وقتى واجب می گردد؟

زمان تعلق زکات به گندم و جو

زكات گندم و جو در چه وقتى واجب می گردد؟

زمان تشریع تسبیحات اربعه

حکم تسبیحات اربعه چه زمانی صادر شده است و چرا اهل سنت این اذکار را نمی خوانند؟

بلوکه قسمتی از وام تا زمان تسویه

برخی از بانک ها قسمتی از وام را تا زمان پرداخت آخرین قسط از وام بلوکه می کنند آیا با این کار وام ربوی نمی شود؟

زمان اتمام مدت عده در عقد موقت

آیا عده عقد موقت، بعد از پاک شدن از حیض دوم است یا اینکه بعد از رسیدن ایام حیض سوم؟

مدت عدّه در ازدواج موقّت

مدت زمان عدّه در ازدواج موقّت چقدر می باشد؟

زمان ذکر شرط عدول از اعتکاف

معتکف باید در چه زمانی شرط عدول از اعتکاف را بیان نماید؟

زمان نیّت اعتکاف

معتکف در چه زمانی می تواند نیّت اعتکاف کند؟

زمان نیت وضو

آیا نیت وضو از زمانی است که صورت را دست می کشیم یا از زمانی است که آب را روی صورت می ریزیم ؟

گذشت زمان بر غصب

آیا گذشت زمان حکم زمین غصبى را عوض مى کند؟

عدم اسقاط ادله فقهی در زمان حضور امام

در زمان حضور امام کدام ادله فقهی ساقط می شود؟

زمان خواندن نماز وحشت برای میّت مفقود الجسد

اگر جسد شخص غریق، مفقود گردد نماز وحشت او چه زمانی خوانده شود؟

آغاز سال خمسی

اول سال خمسی چه زمانی است؟

زمان خواندن نماز قضا

آیا نماز قضا باید در زمان خاصی از شبانه روز خوانده شود؟

پیوستن به نماز عید

اگر برای نماز عید دیر رسیدم، چه زمانی می توانم به نماز عید اقتدا کنم؟

زمان گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد

چه زمانی مستحب است در گوش نوزاد اذان و اقامه گفته شود؟

نحوه تعیین زمان نماز عصر به وسیله شاخص در مناطق قطبی

در مورد تعیین زمان نماز (عصر) به وسیله شاخص مشکلی وجود دارد: شخصی در کانادا زندگی می‏کند و با این‏که از قطب شمال فاصله زیادی دارد، امّا در زمستان، هنگام ظهر که سایه‏ شاخص به کوتاه‏ترین طول خود می‏رسد همان کوتاه‏ترین طولش هم نسبتاً بلند است و بیش از طول خود شاخص است، در نتیجه در هیچ زمانی از روز سایه‏ شاخص به دو هفتم یا چهار هفتم یا خود طول شاخص نمی‏رسد. با این فرض، هنگام فضیلت نوافل عصر و خود نماز عصر را چگونه تعیین کند؟ لازم به ذکر است که جایز بودن جمع بین 2 نماز این سؤال را جواب نمی‏دهد، زیرا سؤال از هنگام فضیلت و حکم جایگزین برای معیار شاخص است.

وجوب عمل به تکالیف شرعی

هر فرد از چه زمانی موظف به انجام تکالیف شرعی می گردد؟

عزل کردن وکیل

اگر فردی وکیل خود را عزل کند، از چه زمانی او دیگر برکنار است؟

زمان پرداخت حق الوکالة

اگر كسى را براى انجام كارى در قبال پرداخت حق الوکاله وكيل كرده باشیم، زمان پرداخت حقّ او کی هست؟

استحباب تسلیت گویی به صاحبان عزا

تسلیت گفتن به صاحبان عزا تا چه زمانی استحباب دارد؟

حکم نبش قبر پس از گذشت زمان طولانی

نبش قبر میّت بعد از سپری شدن مدت زمان طولانی چه حکمی دارد؟

زمان خواندن نماز وحشت

نماز وحشت در چه زمانی از شب اوّل قبر خوانده می شود؟

زمان محقق شدن وقف

آیا در صیغه وقف می توان تحقق وقف را به بعد از فوت موکول کرد؟ و یا می توان در وقف شرط کند تا مدتی توسط خود واقف مورد استفاده قرار گیرد؟ و یا می توان وقف را برای مدت مشخصی محدود کرد؟

زمان پرداخت مال الاجاره

آیا در صورت عدم دریافت مورد اجاره توسط مستاجر و یا عدم استفاده مستاجر از مورد اجاره موجر می تواند مال الاجاره رامطالبه کند؟

حضور وراث در زمان تنظیم وصیت نامه

در زمان تنظیم صلح نامه یا وصیّت نامه، آیا حضور تمامى ورثه الزامى است؟