طلب رحمت و مغفرت برای قاریان اهل سنت

آیا به کار بردن عناوینی ازجمله عبدالباسط رحمه الله یا رضوان الله علیه برای قاریان اهل سنت صحیح است؟

احترام به سادات اهل سنت

آیا سید سنی ( اهل سنت) قابل احترام است؟

کمک به مساجد اهل سنت توسط شیعه

کمک کردن شیعه به مسجد اهل سنت مانند مسجد خلفای راشدین چه حکمی دارد؟

گرفتن جشن در روزی که طبق اهل سنت روز شهادت امام رضا علیه السلام می باشد

آیا برگزاری جشن عروسی برای ما که شیعه هستیم در روزی که به روایت اهل سنت شهادت امام رضا در آن روز نقل شده مشکلی دارد؟

اجیر شدن اهل سنت برای انجام عبادات

آیا یک سنی مذهب میتواند نماز استیجاری اهل شیعه را بگیرد و مانند شیعیان نماز آن میت را بجا آورد؟

حکم نماز ضحی

نماز ضحی که در منابع اهل سنت آمده است مورد تایید و مشروع است؟