تأملی در چهارشنبه سوری از منظر معظم له

چهارشنبه سوری چگونه خلق شد؟/ آیا چهارشنبه نحس است؟/ تقلید از نیاکان با چاشنی خرافه گرایی/ چهارشنبه سوری یا چهارشنبه مصیبت؟/ چهارشنبه سوری یا خودکشی؟!/ چهارشنبه آخر سال با نظارت رسانه ها مدیریت شود

برداشتن کاسه برای گرفتن حاجت از روی خرافه و نحوه جبران آن

چند سال پیش(خیلی وقته)کاسه ای از هیئت یا جای دیگر برداشتیم تا حاجتمان براورده شود،ولی الان یادمان نیست از کجا امده،چه باید کرد؟