مانع زدایی به سبک فردوسی

«ديو سفيد»، «اژدهاى غول پيكر» و «جادوگران خطرناک»... نمادهایی از انبوه مشكلات و موانع در زندگی انسان ها است که باید هم چون رستم از آن موانع گذشت

حکم حبس محکوم به قصاص تا برطرف شدن موانع اجراي قصاص

چنانچه به ادله ذيل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آيا مي‏توان وي را تا زمان اجراي حکم -هر چند در مدت زمان طولاني- در حبس نگه داشت؟ الف. به دليل فقر مالي اولياي دم يا دلايل ديگر از پرداخت فاضل ديه خودداري مي‏کنند. ( ب. عدم تأمين سهم اولياي صغير مقتول از طرف اولياي خواهان قصاص. ج. عفو برخي از اولياي دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم عليه از سوي اولياي خواهان قصاص. د. عدم شناسايي اولياي دم يا عدم دسترسي به آنان و دستور حاکم شرع مبني بر اخذ ديه از قاتل و ناتواني وي از پرداخت ديه. ه. مصالحه به ديه و عدم توانايي پرداخت ديه توسط محکوم عليه. و. عدم مراجعه اولياي دم به دادگاه براي تعيين تکليف نهايي. ز. فقدان ابزار لازم براي اجراي دقيق حکم قصاص و استنکاف مجني عليه و اولياي دم يا افراد خبره از اجراي حکم و آن در صورتي که محکوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاکي را ندارد.