حکم پرداخت پاداش به کارکنان کمیته امداد از محل کمک های مردمی

هنگام برگزارى بعضى مراسمات در کمیته امداد حضرت امام(رحمه الله)، مانند جشن عاطفه ها، از کمک هاى جمع آورى شده، مبالغى به عنوان پاداش به پرسنل برگزار کننده پرداخت مى گردد. این کار چه حکمى دارد؟

حکم پرداخت پاداش به کارکنان کمیته امداد از محل کمک های مردمی

هنگام برگزارى بعضى مراسمات در کمیته امداد حضرت امام(رحمه الله)، مانند جشن عاطفه ها، از کمک هاى جمع آورى شده، مبالغى به عنوان پاداش به پرسنل برگزار کننده پرداخت مى گردد. این کار چه حکمى دارد؟

حکم هر گونه هدیه و پاداشی که توسط ارباب رجوع پرداخت می شود

گاهی ارباب رجوع هایی هستند که به کارمند یا مسئول اداره ای هدیه یا پاداشی می پردازند، این هدایا و پاداش ها چه حکمی دارند؟

خمس حقوق و پاداش بازنشستگى

آیا به حقوق بازنشستگی و پاداش آن خمس تعلّق می گیرد؟

سهیم بودن شرکاء در پاداش کاری

اگر سه نفر با هم شريك باشند به این شکل که: اولي فقط پول داده، دومي هم راننده ميباشد و هم پول داده، سومي فقط راننده بوده. آيا اگر شركتي كه براش بار ميبرن پاداشي يا وسيله اي بدهد، هر سه نفر سهم ميبرن؟

پاداش یا عقاب مضاعف

روایتی شنیدم مبنی بر اینکه سادات یعنی فرزندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) در قبال کار نیک دو برابر پاداش میگیرند و در قبال عمل ناپسند دو برابر عقاب میشوند، خواستم راجع به صحت و سقم این روایت راهنمایی ام کنید.