حضور به مقدار ضرورت در مجلس گناه

من یک خانم هستم.زن داداش من پیش برادرشوهرش حجاب نمیگذارد و لباس های آزاد میپوشد.من یکبار وقتی خانه ی پدرم بودیم او را گوشه ای بردم و از او خواستم که حداقل وقتی من آنجا هستم این مسئله را رعایت کند اما ناراحت شد و قهر کرد و رفت. میخواهم بدانم وقتی امر به معروف در او اثری ندارد و به کار خود ادامه میدهد آیا وقتی هر دو در خانه ی پدرم هستیم من باید آنجا را چون مجلس حرامی است ترک کنم؟ یا اینکه مشکلی وجود ندارد و میتوانم آنجا رفت و آمد کنم؟

اعتراف به گناه در گزینش های مختلف

آیا در گزینش که از افراد درباره برخی گناهان شخصی که فقط جنبه حق الله دارد باید به سوال فرد گزینش کننده پاسخ داد یا باید انکار کرد؟

درخواست آدرس مجلس گناه توسط دیگران با وجود علم به آن

در یک ساختمانی کار می کنم، که در آخرین طبقه اش رستوران می باشد و در آنجا شراب هم می دهند و آهنگ هم می خوانند، جای جاهلیت است، بعضی وقتها کسانی که بخاطر آنجا می آیند از من آدرس آنجا را می پرسند که چگونه به آنجا بروند. من در پاسخ به آنها چه بگویم؟ اگر راهنماییشان کنم، در گناه آنها شریک خواهم شد؟

مجلس گناه بودن آرایشگاه هنگام تراشیدن ریش مشتری

در آرایشگاههای مردانه که برای اصلاح موی سر میرویم و در صف منتظریم،می بینیم که افراد ریششان را با تیغ یا با ماشین صفر میتراشند،وما هم میدانیم که این کار جایز نیست ولی چون میدانیم که اگرنهی از منکر کنیم هیچ اثری ندارد و آنها کار خود را انجام میدهند و ممکن است که مسخره کنند،سکوت میکنیم،آیا اینطور مکانها مجلس گناه است و ماندن ما هم درآنجا جایز نیست،چون همه آرایشگاهها همینطورند،چاره چیست؟

مجازات جداگانه برای تظاهر به انجام گناه

باتوجه به ماده ۶۳۸. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی که برای افرادی که در انظار عمومی عمل حرامی انجام دهند بجز کیفر عمل مجازات تعیین می کند و تبصره آن که برای افرادی که حجاب اسلامی را رعایت نکنند به حبس و جزای نقدی محکوم میکند جدای از بحث قانون از لحاظ شرع مقدس و حکم فقهی: از نظر معظم له هر عمل حرامی شامل این حکم می شود؟ جمع مجازات کیفر عمل و مجازات تعیین شده اشکال ندارد؟

نگاه کردن به مسابقات گاوبازی

نگاه کردن به مسابقات گاوبازی (حمله گاو به انسان) گناه است؟

رانندگی بدون گواهینامه برای فرار از گناه

اگر کسی برای تحصیل باید از شهری بگذرد که در آن مرتکب گناه میشود میتواند از راه دیگری که از روستا میگذرد باموتور سیکلت برود در حالی که توانایی مالی گرفتن گواهینامه را ندارد؟

اعتراف به گناه نزد مشاور

آیا اعتراف به گناه کبیره مثل زنا که از آن توبه کرده ایم نزد مشاور خانواده برای دریافت راهنمایی های لازم جایز است؟

حکم مغالطه

مغالطه چيست؟ و آیا گناه دارد؟ دروغ محسوب می‌شود؟

دروغ گفتن برای نجات دیگران از گناه

اگرانسان دروغی بگوید که چندنفر را ازگناه بازدارد واین دروغ،دروغی است که ازطریق توریه نمیتوان آن راگفت آیا ایراد دارد؟

تعریف متجاهر به فسق

متجاهر به فسق را به چه کسی می گویند؟

اقرار به گناه در گروههای ترک اعتیاد و عادات بد

در جلسات بهبودی گروه‌درمانی (na )که به صورت بسته و تنها با حضور افراد آسیب‌دیده‌ای که برای درمان بیماری خود به کمک و حمایت جدی نیاز دارند، برگزار می‌شود و افراد بیمار حاضر در هر جلسه، تنها ویژه‌ی درمان یک بیماری خاص که بین آنها مشترک است گرد هم می‌آیند(ازقبیل: افسردگی،اعتیاد، اعتیاد جنسی و پرخوری)، اینکه اعضاء (صرفاً در محیط بسته جلسات و نه در اجتماع) خود را با اسم کوچک، به‌علاوه‌ی پسوند بیماری‌ای که جلسه ویژه آن تشکیل شده معرفی می‌کنند، و از بیان نام خانوادگی خود نیز درجلسه خودداری می‌کنند؛ ‌از نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟

اعتراف به گناه در ملأعام برای عبرت گرفتن دیگران

اعتراف به گناه در برخی از فیلم‌های مستند که برای عبرت گرفتن دیگران تهیه می‌شوند و یا بازگویی گذشته افرادی مانند رسول ترک در منبر حرام یا غیبت محسوب می‌شود؟

ازدواج خنثی مشگله در صورت ارتکاب به گناه

ازدواج خنثی مشکله می فرمایید جایز نیست حال اگر شخصی این گونه بود و به گناه کشیده میشد چه باید انجام بدهد؟

نماز در مجلس گناه در شرایط خاص

نمازخواندن درمکانی که موسیقی حرام پخش میشودمانندتالاری که مراسم عروسی درآن درحال برگزاری است،وفردچاره ای جزنمازخواندن درآن مکان ندارد(یعنی درغیراین صورت نمازش قضامیشود)چه حکمی دارد؟

خواندن نماز در مجلس گناه به علت جهل به مسأله

بعضی از نمازهایم رادرمکانی که آهنگ حرام پخش میشد خواندم واطلاعی از حکم آن نداشتم،نمازهایم چه حکمی دارد؟

رها کردن نماز در صورت صدق مجلس گناه

اگر جایی درحال نماز خواندن بودیم و کسی آمد و درآنجا به غیبت کردن پرداخت وظیفه ما چیست؟

حکم خنداندن دیگران در نماز

خنداندن دیگران در نماز گناه است؟

حکم بسترسازی ارتکاب جرم و گناه توسط ضابطین قضایی

ایجاد زمینه و بستر سازى جرم و گناه اگر از طریق محاکم قضایى، یا ضابطین قضایى صورت گیرد. چه حکمى دارد؟ توضیح این که فردى را ترغیب و تشویق به پرداخت وجهى، تحت هر عنوان کنند ( با صرف نظر از تحقّق یا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتارى فرد یا افرادى را فراهم آورند، این عمل فى نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حکمى دارد؟

منظور از گناهی که ازدواج را واجب می کند

در توضیح المسائل حضرت عالى آمده: «کسى که به خاطر ازدواج نکردن به گناه مى افتد، واجب است ازدواج نماید.» لطفاً بفرمایید که: الف) آیا منظور از گناه فقط زناست، یا چشم چرانى، خود نمایى زن، عشوه و ناز زن براى مرد نامحرم، و مانند آن را نیز شامل مى شود؟ ب) منظور از عبارت «به خاطر ازدواج نکردن به گناه مى افتد» کدام یک از این دو حالت زیر است؟ اوّل: اگر به خاطر ازدواج نکردن مرتکب گناه شد، بعد از آن ازدواج بر او واجب مى شود. دوّم: وقتى به خاطر ازدواج نکردن میل شدیدى به گناه پیدا کرد، قبل از ارتکاب گناه ازدواج بر او واجب مى شود. ج) آیا این حکم (هر کسى که به خاطر ازدواج نکردن به گناه مى افتد واجب است ازدواج کند.) اعم از دائم و موقّت است، یا فقط منظور ازدواج دائم است؟

عدم تأثیر ازدواج در بخشش گناه زنا

آيا ازدواج بعد از زنا سبب برطرف شدن گناه زنا خواهد شد؟

حکم عقد موقّت برای جلوگیری از گناه در جوانان و نوجوانان

من جوانی هستم 17 ساله که نیروی شهوتم بسیار زیاد است و مرا به گناه انداخته است.حال از شما بزرگ مرد سوال داشتم که آیا صیغه ی زنی برای خودم مفید است؟

تحمل ضرر به خاطر جلوگیری از گناه

در مواردى كه راديولوژى يا سونوگرافى شلوغ است، اگر متصدّيان براى انجام خدمات منتظر پوشيدن لباس نفر قبلى باشند متضرّر مىشوند، لذا قبل از اينكه فردى كاملاً لباس بپوشد. نفر بعد بايد آماده شود. در اين مواقع مشتريان چشمشان به بدن يا موى نامحرم مىافتد; چنين وضعيّتى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ آيا متصدّيان بايد ضرر را متقبّل شوند، تا گناه براى ديگران اتّفاق نيافتد؟

قطع صله رحم به خاطر خوف از گناه غیبت

چنانچه در همنشینى با اقوام نزدیک ترس آن باشد که خود انسان به غیبت مبتلا گردد، یا شاهد غیبت کردن دیگران باشد، و نهى از منکر را هم در آن مجالس به سخریّه بگیرند، آیا مى توان با آنان قطع رابطه کرد؟

حکم فکر کردن به گناه

آیا فکر کردن به گناه، گناه محسوب می گردد و حرام است؟

عدم تأثیر ازدواج در عواقب گناه زنا

آيا ازدواج بعد از زنا سبب برطرف شدن گناه زنا خواهد شد؟

عدم لزوم اقرار به گناه موجب حد

آیا کسی که گناهی انجام داده که مستحق حد است مانند زنای محصنه، آیا باید خود را معرفی کند تا حدّ در موردش اجرا شود یا استغفار کافی است؟

احکام مرتبط با خودکشی

لطفاً به سؤالات زیر در مورد خودکشی پاسخ فرمایید: 1) حکم شرعى قتل نفس چیست؟ 2) با توجّه به این که بدن متعلّق به خود شخص مى باشد، نه به دیگرى، و مسؤولیّت آن به خود شخص بر مى گردد، چرا خودکشى حرام است؟ 3) گرفتن مجالس سوگوارى و دفن آنها در قبرستان مؤمنین چگونه است؟ 4) آیا احتمال بخشودگى در درگاه حق تعالى، با عنایت به فرمایشات معصومین(علیهم السلام) براى چنین افرادى وجود دارد؟

حکم تهمت زدن به میّت

تهمت زدن به کسی که فوت کرده است چه حکمى دارد؟

حکم استمنا برای فرار از گناه دیگر

اگر انسان مجبور شود براى نجات از گناهی مانند زنا یا لواط، استمنا کند؛ این کار چه حکمی دارد؟