نحوه ربا گرفتن زوجین از یکدیگر

در ربا بین زن و شوهر آیا باید از ابتدا شرط شود یا می توانند زمان دریافت پول مبلغ بیشتری تقاضا کنند ؟

دلیل عدم جواز ربا بین زن و شوهر در عقد موقت

نظر مشهور این است که ربا بین زن و شوهر در عقد موقت نیز حرام نیست ولی شما بر خلاف آن نظر دارید؛ مبنای این نظر چیست؟

عدم تاثیر شخصیت حقوقی یا حقیقی افراد در حکم ربا

آیا شخصیّت حقیقى و حقوقى افراد درحکم ربا تفاوت ایجاد مى کند؟

ربا در بیع حیوان

اگر دو نفر بین خودشان گوسفند یا گاو رد و بدل کننددر حالی که گوسفند یکی از آنها کوچکتر از دیگری باشد و هر دو نفر راضی باشند آیا شرعا اشکال دارد؟

ربا بین مادر و فرزند

آیا «ربا » بین مادر و فرزند جایز است؟

ربای در معاملات معاوضی

اگر کسی مثلا ده کیلو گندم امسال به کسی بدهد و سال آینده ده کیلو برنج در قبال ده کیلو گندم سال قبل بگیرد چه حکمی دارد؟

موارد رباي بدون اشکال

در چه مواردی ربا حرام نیست؟

تاثیر اختلاف شهرها در وزن و پيمانه و شمارش اجناس در حکم ربا

با توجه به این که نحوه محاسبه مقدار اجناس در شهرهای مختلف تفاوت دارد در این صورت حکم گرفتن زیادی در آن شهرها چیست؟

عدم صدق ربا در معاملاتی که جنس با عدد و متر فروخته می شود

آیا درهر گونه معاملات که اضافه ای در یکی از جنس های مورد معامله باشد ربا صورت می گیرد؟

ربای در معامله

منظور از ربای در معامله چیست؟

گرفتن وام ربوی بدون نیت پرداخت ربا

آیا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، یا دولتى که ربا مى گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او مى گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه ـ فروش اقساطى ـ که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد مى شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟

شراکت در معامله با شرط شرکت در سود فقط و تعیین مقدار سود

اگر به یک نفر پول بدهم و به او بگویم من شریک در سود هستم و نه ضرر. و تو باید ماهیانه فلان مبلغ به من بدهی رباست؟