استفاده از علم

استفاده از علم‌ها در دسته‌های عزاداري چه حکمي دارد؟

خرید ازمکان خاص با علم به عدم رضایت والدین

اگر فرزند بداند که والدینش راضی نیستند تا به جایی برود، در صورتی که بدون آنکه پدر و مادر بفهمد به آنجا برود آیا اشکالی دارد؟ مثلاً پدر بگوید نباید از آن مغازه فلان چیز را بخری چون برایت ضرر دارد، و ما از آن مغازه همان چیز را که نهی کرده بوده بخریم و ضرر نداشته باشد، حکمش چیست؟

رضایت گرفتن از حق الناس با علم به رضایت صاحب حق

اگر حق الناسی به گردن انسان باشد و بداند که صاحب حق راضی است، آیا باز باید به صاحب حق بگوید و رضایت بگیرد؟

عدم اعتبار علم قیافه شناسی

آیا آموختن علم قیافه شناسی و استفاده از آن در مشاوره عمومی جایز است؟

ذبح در جایی که علم به قبله نیست

در شكار پرنده در جنگل كه قبله رو نميدونيم كجاست و ذبح هم بلد نيستيم چه كار بايد بكنيم؟

علم به ذبح غیر شرعی یکی از حیوانات

بعد ذبح 10 مرغ و قاطي كردن آنها، متوجه مي شويم يكي از مرغها درست ذبح نشده ، لطفا حكمش را بيان کنید؟

حکم روزه در صورت خوابیدن با علم به بیدار نشدن تا اذان صبح

خوابیدن شخص جنب در شب ماه رمضان درصورتی‌که بداند تا اذان صبح بیدار نمی‌شود، چه حکمی دارد؟

حکم خوابیدن روزه‌دار با علم به احتلام

اگر فرد روزه‌دار بداند درصورتی‌که بخوابد از او منی خارج می‌شود، خوابیدن او چه حکمی دارد؟

وظیفه شخص در صورت علم به پرداخت زکات به غیر فقیر

شخصی که اشتباهاً به غیر فقیر زکات پرداخت کند وظیفه ی او چه می باشد؟

جواز مصرف زکات براى طالبان علم، قضات و مجریان حدود

آیا به کسانی که مشغول آموختن علوم واجب هستند زکات تعلق می گیرند؟

علم یا احتمال برطرف شدن عذر در جهر و اخفات تا آخر وقت

آیا مردی که اول وقت عاجز از رعایت جهر در نماز است، با علم یا احتمال اینکه تا آخر وقت عذرش برطرف می شود، میتواند نماز را اول وقت اخفاتا بخواند؟

علم به اشتباه در ذکر رکوع بعد از رکوع

اگر نمازگزار بعد از رکوع و قبل از رفتن به سجده متوجه اشتباه گفتن ذکر رکوع شود وظیفه چیست؟

وظيفه زنی که می‌داند اگر نماز را به تأخیر اندازد حائض می‌شود

اگر وقت نماز داخل شود و زن علم یا گمان دارد که در وقت نماز حائض می‌شود، وظیفه‌ی او چیست؟

وظیفه مرد در صورت علم به حائض بودن همسر در حین نزدیکی

اگر مرد در حین نزدیکی متوجه شود زن حائض شده است، تکلیف او چیست؟

علم به فسق شهود پس از طلاق

هرگاه شخصی پس از اجراى صیغه طلاق، علم به فسق شاهدین پیدا کند، در حالى که به هنگام طلاق آن ها را عادل مى پنداشت، طلاق واقع شده چه حکمى دارد؟

تکلیف معتکفی که با علم یا جهل به موضوع جای کسی را غصب کرده

اگر شخصى جاى كسى را كه معتكف بوده غصب كند، فرموده اند اعتكاف او باطل است، حال اگر جاهل يا عامد بوده و اكنون پشيمان شده، و جاى خود را عوض كرده، آيا اعتكاف او صحيح است؟ و در صورت عمد آيا كفّاره دارد؟

حکم آرایشگری بانوان با علم به حضورشان در دید نامحرم

اگر آرایشگر بانوان، خانمی را آرایش کند و او خود را در محافل نامحرم ظاهر کند، آیا آرایشگر مرتکب گناه می شود؟ درآمد به دست آمده از این طریق چه حکمی دارد؟

علم به بیشتر بودن مال حرام پس از پرداخت خمس

چنانچه بعد از پرداخت خمس مال حلال مخلوط به حرام، شخص بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده است تکلیف چه می باشد؟

علم و یقین افراد وسواسی به نجاست

اگر شخصی وسواس در نجاست و پاکی داشته باشد اما در عین حال یقین به نجاست چیزی داشته باشد چه تکلیفی دارد؟

علم به نجاستي که يقين به پاکي آن داشته

وظیفه کسی که لباس یا بدن را تطهیر کرده اما بعد از نماز متوجه شود هنوز نجاست برطرف نشده، چیست؟

تفاوت فراموشی نجاست در صورت علم به سرایت نجاست با عدم علم به آن

با توجه به مسأله 737 رساله عملیه، تفاوت بين فراموش کردن نجاست شیء و نماز خواندن با آن با مساله 742 رساله عملیه که نجاست شیئی را فراموش کند و بدن یا لباس با رطوبت مسری سرایت کند و بعد از نماز متوجه شود و نماز صحیح است در چه می باشد؟

چگونگی اقتدا در صورت عدم علم به رکعت نماز

اگر مأموم نداند که امام در کدام رکعت نماز می باشد چگونه می تواند اقتدا کند؟

علم به طی مسافت شرعی بعد از خواندن نماز بصورت کامل

اگر شخصی با یقین به عدم طی مسافت شرعی، نماز را کامل بخواند ولی بعد بفهمد که مسافت شرعی طی شده بود چه وظیفه ای دارد؟

علم به عدم طی مسافت شرعی بعد از خواندن نماز شکسته

اگر شخصی با یقین به طی مسافت شرعی، نماز را شکسته بخواند ولی بعد بفهمد که مسافت شرعی طی نشده بود چه وظیفه ای دارد؟

توسعه مسجد در صورت عدم دسترسی و علم به نیت واقف

مسجد قدیمی را توسعه داده اند و همه ی مساحت آن را مسجد کرده اند، ولی زیر زمین آنرا تولیدی و بالای آنرا اتاق خادم قرار داده اند، آیا بدون دسترسی به واقف و دانستن نیت او و با نظر به نیاز توسعه بنا و ایجاد منبع درآمد جهت جذب مردم، این کار شرعا چه حکمی دارد؟

خوابیدن با علم به قضا شدن

چنانچه شخصی تا نزدیک اذان صبح بیدار باشد و می داند اگر بخوابد نماز او قضا می شود، آیا در این صورت می تواند بخوابد با باید بیدار مانده و بعد از نماز بخوابد؟

علم به خسوف یا کسوف جزئی و نخواندن نماز

اگر بداند که ماه گرفتگی جزئی صورت گرفته باشد اما عمدا نماز آیات را نخواند در این صورت نیز آیا قضا لازم است؟

علم به بطلان نماز اول بعد از خواندن نماز دوم

اگر مثلا نماز ظهر و عصر را بجا آورد سپس متوجه شود که نماز ظهر او باطل بوده، باید کدام نماز را اعاده یا قضا کند؟ آیا در مورد نماز مغرب و عشاء نیز همین طور است؟

علم به واقع شدن نماز خوانده شده در خارج از وقت

اگر بعد ازتحقیق و خواندن نماز، بفهمد که نماز را خارج از وقت خوانده است چه حکمی دارد؟

علم به بقاء وقت، در صورتی که نماز عصر را خوانده است

اگر حدس زدیم که فقط به اندازه اقامه نماز عصر فرصت تا غروب باقی است اما بعد از اقامه نماز عصر هنوز خورشید غروب نکرده باشد تکلیف نماز ظهر چیست؟