حج فرد نابالغ

آیا حج فرد نابالغ صحیح است و کفایت از حجة الاسلام می کند؟

شرائط واجب شدن حج

شرائط وجوب حج چیست؟

وجوب تهیه مقدمات حج

اگر انجام حج متوقف بر تهیه مقدمات و ثبت نام باشد، آیا انجام مقدمات و ثبت نام کردن واجب است؟

وجوب فوری حج

آیا حج واجب فوری است؟

حکم ازدواج کردن در صورت شک در صحت اعمال حج در زمان کودکی

بچه ای قبل از سن تکلیف همراه پدر و مادر خود اعزام به حج تمتع شد و بخاطر کودک بودن بعضی از مراسم واجب حج را بجا نیاورد، یا در خواب بوده است. الان که به سن بلوغ رسیده و قصد ازدواج دارد شبهه شده است که ایشان باید قبل از ازدواج به حج رود و مناسک حج تمتع را دوباره بجا آورد در غیر این صورت زن بر او حرام است. آیا چنین موضوعی از نظر شرعی درست است یا خیر؟

حکم ازدواج در حال احرام حج یا عمره

ازدواج در حال احرام حج یا عمره چه حکمى دارد؟

کفایت حج پزشکان و پرستاران از حج واجب

پزشكان و پرستارانى كه به عنوان مأموريّت به حج مشرف مىشوند، آيا حج آنها كفايت از حج واجب (حجة الاسلام) مىكند؟

چگونگی قربانی جهت دفع بلا

اينكه در روايات سفارش شده که جهت دفع بلا و چشم زخم خون ريخته شود (قربانى شود)؛ آيا مقصود نفسِ قربانى كردن است يا نحوه مصرف آن هم مدّ نظر است؟

حکم استفاده از مال الزکاة براى سفر حج

آیا شخص فقیر می تواند از زکات برای رفتن به سفر حج و زیارت استفاده کند؟

مصرف کمک هزینه حج برای موارد دیگر

کمک هزینه حج و عمره و امثال آن را می توان در راه دیگر هزینه کرد؟

حکم استفاده از وام برای حج و عتبات

استفاده از وام برای سفر حج و زیارت عتبات چه حکمی دارد؟

نرخ تورم در سپرده های حج

در سالی که ثبت نام برای حج شده مبلغ واریزی دو سوم مبلغی بوده که در آن سال حجاج جهت رفتن به حج پرداخت می کرده اند اکنون بعد از چند سال دولت حدود ده تا دوازده برابر وجه واریزی مطالبه می کند و پول واریزی ما را تنها دو برابر حساب می کند حکم شرعی این موضوع چیست؟

حکم غسل برای ذبح قربانی در حج

انجام غسل برای قربانی کردن در حج چه حکمی دارد؟

حکم غسل برای احرام حج یا عمره

انجام غسل قبل از احرام حج یا عمره چه حکمی دارد؟

خمس هزينه ثبت نام حج و مانند آن

آیا به پول ثبت نام حج و مانند آن خمس تعلّق می گیرد؟

وظیفه اجیر در حج که در سال اجاره مستطیع شده

كسى كه براى حجّ نيابتى اجير شده، سپس در همان سال، استطاعت مالى پيدا كرده وظیفه اش چیست؟

تکلیف حج مجروحین و مفقودین حوادث مکه و منا

با توجه به حوادث مکه و منا تکلیف مجروحین و مفقودین حادثه را بیان فرمایید؟

تکلیف حج جانباختگان در حوادث مکه و منا

با توجه به حوادث مکه و منا تکلیف حج جانباختگان در صورتی که حجشان اصالتی یا نیابتی بوده چیست?

حکم حج فرد بدهکاری که طلبکارش ناراضی است

شخص مبلغ حدود شصت میلیون به شخصی بدهکار است و از سررسید بدهی نیز بالاتر از پنج ماه گذشته است . شخص بدهکار بدون توجه به بدهی اش می خواهد به حج تمتع امسال مشرف شود و از طرفی طلبکار به شدت ناراضی است. حکم حج او چیست؟ آیا حج او مقبول است؟

حکام عربستان حساب خود را از وهابیون متعصب جدا کنند

پیام ما به زعما و حکام سعودی این است که حساب خود را از وهابی های متعصب و تکفیری جدا کنند، دست اتحاد به شیعیان داده و در مقابل رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام بایستید نه اینکه تسلیم یک عده از افراد متعصب و سلفی شوید